Uitgelicht vanaf foto-album 

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1186

Op zaterdag 4 mei j.l. werd bij de jaarlijkse Dodenherdenking in Diessen aandacht besteed aan Jan de Vries. Deze 21-jarige Diessenaar was in de Tweede Wereldoorlog de enige Diessense militair die na gevechten in mei 1940 sneuvelde. Twee bestuursleden van de Stichting Erfgoed Diessen lazen tijdens de herdenkingsdienst een aangrijpende briefwisseling voor van de gewonde soldaat Jan de Vries vanuit zijn ziekbed in een Haags ziekenhuis met zijn familie in Diessen. Op 26 mei 1940 bezweek hij aan zijn verwondingen, waarna hij op het kerkhof in Diessen werd begraven.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1185

Bijgaande foto dateert van het begin van de vorige eeuw. We zien hier Sjef Verhoeven (1862-1955) en zijn echtgenote Jans Verhoeven-Evers (1863-1938). Sjef (Jozef) boerde na zijn huwelijk in 1896 op de boerderij van zijn schoonvader Adriaan Evers aan de Hooge Haghorst. Omstreeks 1910 vertrokken Sjef en Jans naar boerderij Hoekje 16 (voorheen Lurinx Eind nummer 2). Hun kinderen waren:

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1184

Op bijgaande foto zien we café Verhoeven, Julianastraat 37, vermoedelijk in de jaren ’50. Tot 1929 stond hier melkfabriek De Dageraad. Nol Verhoeven kocht ca. 1930 dit pand van de Boerenbond en startte hier in 1934 café Ons Genoegen. Hij bouwde het aan de voorkant uit met een serre. Rechts zien we de boerderij van Janus Heuvelmans. In 1957 bouwde Nol Verhoeven er een danszaal aan en werd de naam veranderd in Neriandi, de eerste twee letters van de namen van zijn jongste dochters Nellie, Ria, Annie en Diny. De serre diende o.a. als wachtruimte voor BBA-lijnbus 42 Tilburg-Eindhoven v.v. Later verkocht Verhoeven zijn café aan Ton en Sien van den Aker die de naam veranderden in ’t Tunneke. Jarenlang waren hier toen dansfeesten, m.n. voor ouderen, die bezocht werden door veel danslustigen uit de hele regio. Daarna was er De Eeterij van Anton en Rian Verbeek gevestigd; in de achterzaal was toen disco The Jungle. Enkele jaren geleden ging het geheel over in andere handen, waarna alles plat ging en plaatsmaakte voor woningen en appartementen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1183

Bijgaande foto van het gezin van Nol en Marie Plasmans-Trompenaars dateert van ca. 1931. De foto is gemaakt vóór hun boerderij aan de Julianastraat. Ongeveer op de plaats waar nu Julianastraat 54 is, langs de parallelweg, stond tot in de zeventiger jaren deze boerderij, waar lange tijd zoon Sjaak gewoond heeft.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1182

Toontje Vingerhoets (Bie) en zijn vrouw Sus Vingerhoets-van den Heuvel hadden van 1922 tot 1964 een kruidenierswinkel aan het Laar A58, zoals het toen nog heette, nu Docfastraat 3. Ze verkochten sigaren, sigaretten, ellegoed (op de rol), knopen, boordenknoopjes, klompen, stopgaren, sokkensajet (om sokken te breien of te stoppen), levensmiddelen, kwatta’s en Klokzeep. In de volksmond was het ‘het winkeltje van Tôntje en Suske Bie’. Ze hadden een groot gezin, dat in 1931 door meester Sevens (onderwijzer aan de Diessense jongensschool) van klein naar groot op de foto werd gezet.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1181

Ieder jaar in maart is de Nationale Boekenweek. Deze wordt altijd afgesloten met een Boekenbal in Amsterdam, waar de ‘fine fleur’ van de Nederlandse schrijverswereld zich laat zien. In 1981 was dit Boekenbal eenmalig niet in Amsterdam, maar in Diessen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1178

Op 1 mei 1971 was deze Diessense volksdansgroep, bestaande uit leden van de K.P.J. (Katholieke Plattelands Jongeren) uit Diessen als eerste geëindigd op de Interkring Culturele dag in de Stadsschouwburg in Tilburg. Een week later, op 16 mei 1971, maakte Gust de Vries deze groepsfoto van de 12 volksdansers met Wim Jansen, die voor de begeleidende muziek zorgde. De melodie waarop gedanst werd, was ‘Gort met stroop’. Via Google kan men deze dans nog terugvinden. De volksdansers droegen door enkele KPJ-ers zelfgemaakte kostuums. Als prijs kregen ze een hanger vervaardigd door de Oisterwijkse keramist Henk Potters.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1177

Carnaval nadert met forse schreden. Daarom een foto in deze rubriek uit het rijke Diessense carnavalsverleden. In de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er in Diessen maar liefst twee raden van elf: één van de Stopnaolden, het officiële dorpscarnaval (thuis in de Eikelaar) en één van de Tonnedraogers, het cafécarnaval van café-zaal ’t Tunneke aan de Julianastraat. De eigenaars van ’t Tunneke, Ton en Sien van den Aker, namen samen met hun stamgasten het initiatief om ook een carnavalsclub op te richten met de toepasselijke naam de Tonnedraogers.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1176

Een markante Diessenaar is onlangs van ons heengegaan: Jan van Hoof. Hij overleed op 7 december op 79-jarige leeftijd. Jan was vooral bekend als de vroegere eigenaar van De Eikelaar, het café-restaurant-zalencentrum aan de Julianastraat. De Eikelaar was tot eind jaren ’80 van de vorige eeuw een plek, waar veel Diessense verenigingen jarenlang hun thuis hadden: Harmonie St. Willibrordus, gemengde zangvereniging Zang en Vriendschap, carnavalsclub De Stopnaolden, biljartvereniging De Stoottroepen, handboogvereniging Sint Sebastiaan, KVO Diessen, de bridgeclub, toneelvereniging Ons Genoegen. Ook vele stamgasten voelden zich thuis bij Jan van Hoof in de Huiskamer van Diessen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1175

Bijna honderd jaar geleden, in 1926, werd deze foto gemaakt voor de sacristie van de Diessense Willibrorduskerk. Het zijn vijf misdienaars in de traditionele kleding: de toog met daaroverheen de superplie. Ze poseren hier ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor Van Enschot. Als cadeau gaven ze hem een koperen wijwaterskwast die ruim 10 gulden kostte, een groot bedrag voor die tijd. De hoge kosten werden echter enigszins goedgemaakt door de vele traktaties voor de misdienaars, n.l. chocoladetabletten van Jamin, waarmee de broer van de pastoor connecties had.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1174

Bijgaande foto van het voetbalelftal Baarschot 2 staat in onze nieuwste uitgave Hers en geens dur Diessen deel 31, die zondag 19 november j.l. is gepresenteerd. De foto komt voor in een door Ad van Doormaal geschreven hoofdstuk over ‘wild’ voetbal. ‘Wild’ voetbal ofwel recreatievoetbal was van de jaren ’70 tot en met de jaren ’90 in de meeste Brabantse dorpen een favoriete vrijetijdsbesteding. Ook in Diessen waren verschillende teams, veelal buurt-, café- of vriendenelftallen, die op de zaterdagmiddag of zondagochtend een partijtje voetbal speelden. Baarschot 2 was er ook zo één. We zien de spelers hier op de schapenwei van d’n Bockenreijder, waar zij vaak hun thuiswedstrijden speelden. Eerst moesten de schapen er vanaf gejaagd worden, waarna de lijnen getrokken moesten worden. Het veld liep wat schuin af, zodat de bal soms ver gehaald moest worden. Er waren geen doelnetten, zodat het soms niet duidelijk was aan welke kant van de paal de bal was gepasseerd en we dus niet altijd wisten of het wel of geen doelpunt was. Veel meer over dit wild voetbal is te lezen in Hers en geens dur Diessen deel 31.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1173

Deze exotisch ogende foto is 67 jaar geleden gemaakt in ‘Kamp Baarschot’. Toen werden hier namelijk al vluchtelingen opgevangen, zelfs van de andere kant van de wereldbol. Het toenmalige kamp is nu een groepsaccommodatie met de naam ‘Eigentijds Erf’, maar de meesten zullen het nog kennen als ‘De Spreeuwel’. Deze locatie kent een zeer bewogen en interessante geschiedenis. Het begint er al mee dat de benaming ‘Baarschot’ vreemd is, want het ligt feitelijk geheel op grondgebied van Westelbeers (nu dus gemeente Oirschot).

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1172

De Quote 500 is een bekend fenomeen: elk jaar worden de 500 rijkste Nederlanders weer op een rij gezet. Sommigen – meestal ‘oud geld’ – proberen om van de lijst af te blijven of te komen, anderen – vooral patserige types als Peter Gillis – doen juist erg veel moeite om er wel op te komen. In vroeger tijden had je per gemeente een vergelijkbare openbare rijkenlijst. Het kiesrecht was toen gekoppeld aan het betalen van belasting en om die reden publiceerde de overheid met enige regelmaat een overzicht van de inwoners die de meeste belasting hadden afgedragen. Ton de Jong vond in de archieven van de gemeente Diessen de lijst van 24 hoogstaangeslagenen voor het jaar 1844 en publiceert erover in het binnenkort te verschijnen deel 31 van Hers en geens dur Diessen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1171

Hers en geens dur Diessen deel 31 komt eraan. Daarin is een hoofdstuk opgenomen over het zogenaamde ‘Wild Voetbal’. Ad van Doormaal schrijft daarin over dit intussen vrijwel uitgestorven fenomeen aan de hand van zijn eigen elftal Baarschot 2.  Ook enkele andere Diessense teams komen ter sprake, o.a. FC De Eikelaar, het café-elftal van het voormalige Diessense café-zalencentrum De Eikelaar van Jan en Joke van Hoof.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1169

Bijgaande foto toont de familie Spaninks-van Elderen, die woonde aan de Kerkstraat nummer 7, voorheen Heuvel A111. Vader Willem (Willeke) werkte als timmerman bij aannemer Jan van den Hout, zijn buurman in de Kerkstraat. Het echtpaar Spaninks-van Elderen kreeg 11 kinderen, waarvan de meesten in Diessen bleven wonen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1168

Op bijgaande foto zien we het voormalige gemeentehuis van Diessen aan de Willibrordusstraat 12, zoals het door de Diessense fotograaf Gust de Vries in 1941 werd gefotografeerd. Toen was het nog geen gemeentehuis, het werd bewoond door de familie Van Dijck. In 1880 werd het statige herenhuis gebouwd in opdracht van burgemeester M. van Dijck. In 1952 kocht de gemeente Diessen het pand waarna het grondig verbouwd werd tot gemeentehuis. In 1954 werd het officieel als raadhuis in gebruik genomen. Dat is het geweest tot 1 januari 1997, toen de gemeente Diessen ophield als zelfstandige gemeente en werd heringedeeld bij de gemeente Hilvarenbeek. Het pand werd toen verkocht. Het is nu nog in handen van Norbert van Hamond van Denetax Vermetten, die het te koop heeft staan. Op de bovenverdieping mogen wij als Stichting Erfgoed Diessen al jaren gratis een ruimte gebruiken voor opslag van onze materialen en archieven. Totdat het gebouw verkocht wordt. Dan zullen wij daar moeten wijken. We beschikken nog niet over een nieuwe ruimte. Dit is dus ook een noodkreet om een vervangende ruimte voor onze stichting, bij voorkeur in de kern van Diessen. Weet u een geschikt onderkomen voor ons?

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1167

Dit jaar wordt het vijftigjarig bestaan van de Kindervakantieweek in Diessen gevierd. In 1972 of 1973 (daarover verschillen de meningen) werd in Diessen voor het eerst een kindervakantieweek georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie. Meteen was er al een grote deelname, zowel van kinderen (250) als van hulpleiding. Er waren twee programma’s: één voor de kinderen van de 1e t/m 3e klas en één voor die van de 4e t/m 6e klas van de (toen nog) lagere school. Voor de grootste kinderen was er op woensdag een voetbaltoernooi op de Alsie, onder leiding van Ties Moors en Jan van Doormaal.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1166

Er zijn maar weinig foto’s waarop de Willibrorduskerk en molen De Onvermoeide aan de Heuvelstraat samen staan afgebeeld. Bijgaande foto uit 1948 van Harrie Sevens vanuit de toen nog onbebouwde Vroonacker is er zo een. De ‘molen van Teurlings’ zoals de molen werd genoemd, liep in 1945 stormschade op. Restaureren bleek niet meer mogelijk. Dit is derhalve een van de weinige foto’s waarop de molen nog met wieken te zien is. In 1951 werd de molen van de wieken ontdaan.  

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM NR. 1165

Onlangs kregen we bijgaande enigszins beschadigde foto in handen, die we graag in deze Diessens Fotoalbum willen tonen. Het betreft de familie Janssen-Van Korven uit de Laarstraat in Diessen bij de 25-jarige bruiloft in 1945.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1164

Gust de Vries, de ‘geestelijke vader’ van het grootste deel van onze fotocollectie, maakte op 3 mei 1943 deze iconische foto van de z.g. Melkstaking. Uit protest tegen strenge maatregelen van de Duitse bezetters weigerden meerdere Diessense boeren om melk te leveren. In de winkel van Jan van Hoof aan de Molenstraat maakte Gust (zelf ook een actieve verzetsman) deze foto met de zelfontspanner. De oorspronkelijke foto van Gust was een zwartwit foto. De Nederlandse publicist Jakob Lagerweij vroeg ons of hij deze bijzondere foto mocht bewerken tot kleurenfoto t.b.v. een 4-delige serie boeken over Nederland in de Tweede Wereldoorlog, genaamd WO2inkleur. Wij hebben hem daartoe toestemming gegeven, mits met bronvermelding. Hier het bijzondere resultaat. Twee delen van zijn boekenserie zijn al klaar. In het derde deel wordt deze foto opgenomen. Jakob Lagerweij tracht bij zijn kleurbewerking een zo natuurgetrouw en historisch correct beeld te maken. (Zie ook www.cpoj.nl).

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1162

In mei 1969 vierde de Diessense Fanfare Sint Willibrordus haar 75-jarig bestaan met een groot feest voor heel Diessen. Er stonden een feesttent en een kiosk op het Laarplein. Er was een optocht waaraan ook de Baarschotse kinderen meededen. Een aantal ouders onder aanvoering van Louis Craninckx, Antoon van Gils en An Kroot-Buijlinckx maakte een kindermuziekgezelschap onder de naam ‘De Klapperbrugse Hermenie’. De naam was ontleend aan de brug over de Reusel die een klepperend geluid maakte als men erover reed. Op bijgaande foto poseert het hermenieke vóór de tijdelijke kiosk op het Laarplein op 11 mei 1969. Een jaar later, in 1970, groeide deze kindergroep uit tot de eerste kinderraad van elf van de Baarschotse Knopspeldjes, met Perry Nooijens als eerste prins.

Lees meer »

DUIZENDSTE FOTO IN DIESSENS FOTOALBUM nr 1161

Bijgaande foto is de duizendste die in dit DIESSENS FOTOALBUM en op de Brabant Cloud van Erfgoed Brabant staat. De foto’s in dit album zijn voor iedereen makkelijk te bekijken en te downloaden. Wij proberen de foto's te voorzien van zoveel mogelijk gegevens, waardoor u via de zoekfunctie met een trefwoord (jaartal, plaats, naam, evenement) de foto waarnaar u op zoek bent, kunt vinden. Bijgaande foto uit ca. 1977, die we kregen via Heemkundige Kring Hilvarenbeek, stond in het voormalige Beeks Weekblad en is genomen in café Kerkzicht. Pierre van den Hoven was toen de kastelein (van 1974 tot 1978). We zien een aantal Diessense jongelui, die op een 27 mc meeting waren afgekomen. 

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1160

Bijgaande foto dateert van 31 mei 1948 en is gemaakt in de Lombartsstraat vóór de boerderij van Brord en Hanna van Gils-Moonen. Zijn zoon Dam was een week eerder tot priester gewijd en deed daarna in Diessen in de Willibrorduskerk zijn Eerste H. Mis. In een processie vertrok een stoet met bruidjes, familie en buurt naar de kerk. De foto toont het gezelschap.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1159

Als een hommage aan Harmonie Sint Willibrordus, dat komend weekend met een daverend concert afscheid neemt, plaatsen we hier nogmaals een foto uit het verre verleden van het gezelschap. Bijgaande foto uit 1928 stond in het jubileumboekje t.g.v. het 75-jarig bestaan van R.K. Fanfare St. Willibrordus in 1969. Het onderschrift luidde: “Zó trok in ‘de goede oude tijd’ (1928) de Fanfare “St. Willibrordus” door de dreven van Diessen en omstreken.” We zien hier de fanfare op de kruising Heuvelstraat/Willibrordusstraat/Kerkstraat. Op de achtergrond zien we café Klessens en rechts nog een stukje van café Kerkzicht.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1158

Vijftig jaar geleden, in 1973, werd deze foto van Harmonie Sint Wilibrordus gemaakt op de parkeerplaats van De Eikelaar. De fotograaf stond op een verhoging. Hij kreeg niet alle leden op de foto. Aan de rechterkant zijn er drie afgevallen: Jan van Riel, Wim Vennix en Toos Jansen. Sinds 1972 was het Diessense muziekgezelschap geen fanfare meer, maar harmonie. Dat wil zeggen dat men niet alleen meer op koperen instrumenten speelde maar ook op houten en dat werden de klarinetten; later kwamen er ook dwarsfluiten en de piccolo bij. De harmonie bestond toen uit drie afdelingen: drumband, majoretten en harmonie.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1157

Deze foto is gemaakt door Gust de Vries bij het afscheid van burgemeester P. Wijnhoven op 31 juli 1959. We zien hier drie Diessense sportverenigingen in de Willibrordusstraat, vóór het gemeentehuis: links jeugdvoetballers van RKDSV, in het midden leden van korfbalclub DSV en rechts leden van EDN ’56. Met een groot défilé bracht het Diessense verenigingsleven een afscheidsgroet aan de scheidende burgemeester. Peter J. Wijnhoven werd op 2 juli 1894 te Maasbree geboren en overleed te Venlo op 1 mei 1979. Hij was burgemeester van Diessen van 1947 tot 1959.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1156

Bijgaande foto toont het gezin van Jan Heuvelmans en Pietnel Moonen, omstreeks 1910. Jan Heuvelmans was van 1900 tot 1922 burgemeester van Diessen. Van oorsprong was hij landbouwer, geboren in Diessen in 1858. Hij trouwde in 1885 met de eveneens Diessense boerendochter Johanna Petronella Moonen. In 1894 was hij raadslid geworden en in 1900 wethouder. Tot ieders verbazing benoemde de Commissaris van de Koningin hem in augustus 1900 tot burgemeester. Gemeentesecretaris Norbert van Dijck, de neef van de op 6 mei 1900 overleden burgemeester Maximiliaan Martinus van Dijck, was de gedoodverfde opvolger. Maar de Commissaris besloot anders, tot grote frustratie van Van Dijck. In het boek ‘Van Deusone naar Diessen’, dat ieder Diessense gezin bij de opheffing van de gemeente Diessen per 1 januari 1997 gratis kreeg, staat deze affaire uitgebreid beschreven. Ook in Hers en geens dur Diessen deel 17 (2009) leest u in ‘De Commissaris der Koningin op bezoek in Diessen tussen 1895 en 1924’ door Wil Vennix meer over de controverse tussen Heuvelmans en Van Dijck. Beide uitgaven zijn nog via onze webshop verkrijgbaar.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1155

Bijgaande foto is op 1 maart 1962 door Gust de Vries genomen in de toen nog maar net verharde Maternusstraat bij een van de eerste carnavalsoptochten in Diessen. Carnavalsvereniging De Stopnaolden bestond nog niet, die is  pas op 11 november 1963 opgericht. Vermoedelijk is deze optocht georganiseerd door de leiding van de jeugdbewegingen Jong Nederland en Katholiek Meisjesgilde (KMG). In onze uitgave Hers en geens dur Diessen deel 24 (2016) leest u in het hoofdstuk ‘Van Vastenaovend naar Carnaval’ de oorsprong van het Diessense carnaval. Dit boekje is nog verkrijgbaar via onze webshop.

Lees meer »

DIESSENS FOTALBUM nr. 1154

De molensteen op deze foto van Wil Venderbosch uit 1993 staat op het pleintje aan de Molenacker in Diessen. Op de steen staat het jaartal 1658. Hij is afkomstig van een oliemolen uit Hilvarenbeek, die in 1692 verhuisde naar Diessen op de hoek van de Waterstraat en de Westerwijk, ongeveer op de plaats waar nu de nieuwbouw van groepsaccomodatie De Nieuwe Erf is gevestigd.

Lees meer »

DIESSENS FOTALBUM 1153

Deze foto is bijna honderd jaar geleden gemaakt vóór café Kerkzicht op 22 of 24 februari 1925. Het zijn spelers van het toneelstuk ‘Wie ben ik?’ dat toen in het patronaat (tegenover Kerkzicht) werd opgevoerd. De toenmalige pastoor van de Willibrordusparochie (van 1922 tot 1932) was H. van Enschot. Onder zijn pastoraat vonden er regelmatig grote toneeluitvoeringen met prachtige en dure decors plaats in het patronaat, zoals ‘De Pauselijke Zouaaf’ in 1925 en ‘Gerald de Kruisridder’ in 1926. Er mocht van de kerk niet gemengd worden toneelgespeeld.  Voor de dames was er in 1929 het toneelstuk ‘Familiejuwelen’.

Lees meer »

DIESSENS FOTALBUM nr. 1152

Op bijgaande foto van 6 januari 1985 van Tiny Arts (voor het lokale blad Deusone) zien we v.l.n.r. Heidi Baars, Brenda van de Wal en Winnie van Dorst op de stoep van Maternusstraat 33.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1151

In deze rubriek ruimen we graag een plaatsje in voor een honderdjarige. Op 10 december j.l. telde onze gemeente weer een eeuweling: Tonnie Meijs-van Korven. Samen met haar kinderen en kleinkinderen vierde ze dit; ook met de bewoners van de Clossenborch, waar ze sinds 2009 woont.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1150

Bijgaande foto dateert van 2 juli 1982, dus al meer dan veertig jaar geleden. We zien hier de 1e klas van de Willibrordusschool in Diessen met juf Jeanne Leermakers-van der Staak. Zij kwam uit Oirschot en was ruim tien jaar leerkracht van de eerste klas (huidige groep 3). Weet iemand de ontbrekende namen? Graag reactie via www.erfgoeddiessen.nl/diessens-foto-album of via deze facebookpagina.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1149

Een gouden bruiloft is tegenwoordig een veel meer voorkomende zaak dan vroeger. Dit jaar, 2022, waren er maar liefst meer dan vijftig in onze gemeente. Dat was vroeger wel anders. Op 11 januari 1950 waren Pietje Schilders en Jana Schilders-Jansen, die aan de huidige Tongerloseweg 4 woonden, vijftig jaar getrouwd. Samen met hun twaalf kinderen werd dit een groot feest. Meestal duurde dit wel drie dagen: één dag voor de familie, één dag voor de kleinkinderen en de kinderen uit de buurt en één dag voor de buurt. Op bijgaande foto zien we het gouden paar, dat juist uit de versierde auto is gestapt, die door bruidjes uit de buurt naar de kerk was begeleid. Gouden bruid Jana (met poffer) wordt ondersteund door dochter Jaantje. Achter het paar lopen zoon Marinus en zijn vrouw Mieke Schilders-Willems. De begeleidster van de bruidjes rechts op de foto is mogelijk … van Korven. Verdere namen en de plaats waar de foto is gemaakt, zijn ons niet bekend. Aanvullende reacties zijn welkom.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1148

Kopgroep tijdens de klassieker van de Internationale Omloop ’t Molenheike op zaterdagmiddag, 1992. V.l.n.r. Bunki Bankaitis (USA), ???, Petra de Bruin, Monique de Bruin. Opnieuw een foto uit de roemruchte geschiedenis van de Internationale Omloop ’t Molenheike, die Diessen, Haghorst en Baarschot van 1982 tot 1994 als wielerdorp op de kaart zette. Initiatiefnemer van de Omloop was Diessenaar Toon Donkers, in 1982 voorzitter van Wielervereniging Diessen.

Lees meer »

Diessens Fotoalbum nr. 1147

Foto: Monique Knol wint vóór Thea van Rijnsoever in een etappe van Omloop ’t Molenheike 1987.  Bijgaande foto toont de finish van een etappe in de Omloop ’t Molenheike in de Heuvelstraat te Diessen. De Omloop ’t Molenheike was van 1982 tot 1994 een jaarlijkse internationale wielerwedstrijd voor dames die door de wielervereniging uit Diessen werd georganiseerd.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1146

Op 30 september 2022, vier dagen na zijn 80e verjaardag, is Jac Roozen overleden. Jac heeft in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw een stevig stempel gedrukt op het maatschappelijk en politiek leven in de toenmalige gemeente Diessen. Jac dreef samen met zijn echtgenote Maria een varkensbedrijf aan de Laarstraat, waar nu de Laarhoeve is gevestigd (nog steeds in de familie). Jac was bestuurlijk actief binnen de agrarische sector, onder meer als jarenlang voorzitter van de R.K. Boerenbond Diessen, de voorloper van de huidige ZLTO, maar later ook binnen de landinrichting en de reconstructie in het Land van de Hilver.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1145

Bijgaande foto toont de winnaressen van de 8e Omloop ’t Molenheike op 21 mei 1989. We zien v.l.n.r. Paula Westher (Zweden), eindwinnares Monique de Bruin en een piepjonge Leontien van Moorsel (19 jaar). Geheel rechts staat burgemeester Ruud Reinders (Foto Deusone, FSD-13322).

Lees meer »