Verhalen

Op deze pagina vindt u een aantal achtergrondverhalen waarin bepaalde onderwerpen dieper worden uitgewerkt en gepresenteerd.

‘Boerderij Hoekje 16 en de dwarsverbanden met Moleneind 8’

In een eerdere versie van Hers en Geens dur Diessen, deel 22 heeft Jan Van Helvoirt uitgebreid verslag gedaan van de boerderij op het Hoekje 16 in Diessen (zie hoofdstuk ‘Een gerestaureerde hoeve aan het Lurinx Eind’). Aize Kijlstra heeft de geschiedenis van Hoekje 16 opnieuw uitgeplozen en nog veel meer details toegevoegd wie er de laatste twee eeuwen allemaal gewoond hebben. Ook heeft hij een aantal opmerkelijke dwarsverbanden gevonden tussen de families, die op het Hoekje 16 en op het Moleneind 8 woonden. De geschiedenis van Moleneind 8 is recent ook verschenen in de editie van Hers en Geens dur Diessen deel 31 (zie hoofdstuk ‘Het huis van Opa Koos en Oma Mies’ door Aize Kijlstra).

Lees meer »

In memoriam Ruud Reinders, burgemeester van Diessen 1973-1996

Op 12 december 2016 is te ’s-Hertogenbosch op 80-jarige leeftijd overleden Ruud Reinders, oud-burgemeester van Diessen. Allereerst wenst de Fotostichting Diessen zijn vrouw Ria en hun dochters Ingrid en Irene veel sterkte toe. Hoewel hij al kort na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1997 uit Diessen is vertrokken, zullen velen zich burgemeester Reinders nog goed herinneren. Veelzeggend voor het stempel dat hij tijdens zijn ambtsperiode heeft gedrukt op ons dorp, is dat hij bij de verkiezing van de ‘Diessenaar van de eeuw’ in 2000 op nummer 2 eindigde (na Tinus Roozen). 

Lees meer »

DIESSENSE ANTOINETTE CHOLIN-RIJK WERD 100 JAAR IN FRANKIJK

Eind november 2013 is deel 21 van Hers en geens dur Diessen gepresenteerd. In dit deel heeft Wil Vennix de bijzondere geschiedenis van “De Toekomst” beschreven. Bijzonder, omdat Zeeuwse beleggers (rijke mosselkwekers), boeren en arbeiders honderd jaar geleden de Diessense heide hebben ontgonnen. Ze waren hier maar een jaar of tien, er werd veel heide ontgonnen, maar ook veel verlies geleden. Vandaar de titel van het hoofdstuk: Het verleden van de Toekomst; Zeeuws kapitaal begraven in Diessense zandgrond.

Lees meer »

Deusone van 1969 tot 2013

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat Deusone werd opgericht. Oud-redacteur en Fotostichting-voorzitter Ad van Doormaal blikt in dit artikel terug op de 44 jaar - in 2013 ging het medium digitaal verder - dat Deusone op papier verscheen en hij begint met de voorlopers. In Hers en Geens dur Diessen deel 26 schreef Wil Vennix over 50 jaar Deusone en in de delen 19 en 20 over de populaire rubriek  'Wist u dat ...?"

Lees meer »

Diessen in de jaren zestig - een eerbetoon aan Gust de Vries

"Onderstaand artikel is geschreven door Ad van Doormaal en Wil Vennix, bestuursleden van de Fotostichting Diessen en redacteuren van de serie Hers en geens dur Diessen. Het artikel is gepubliceerd in nr. 82 van Tussen Paradijs en Toekomst, het tijdschrift van de Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus. Meer informatie over de Heemkundige Kring en haar tijdschrift vindt u op www.heemkundigekringhilvarenbeek.nl ."

Lees meer »

‘Diessen 1940-1945’ door Toon van Nieuwkuijk

Oud-Diessenaar Toon van Nieuwkuijk (geb. Diessen 1920 - overl. Bergeijk 2007) schreef in 1980 en 1981 in het plaatselijke Diessense blad Deusone tweewekelijks zijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in een reeks van 28 artikelen onder de titel ‘Diessen 1940-1945’. Bij het 15-jarig bestaan van Deusone werden de artikelen gebundeld en in een kleine oplage verkocht. In 1995 vormde de serie de basis van het Diessense oorlogsboek ‘In bange en in blije dagen’. Onderstaand treft u het originele verhaal van Toon van Nieuwkuijk, zoals het in Deusone stond. Toon van Nieuwkuijk werd algemeen in Diessen gezien als de centrale figuur in het lokale verzet. In zijn eigen verslag blijft zijn rol echter onderbelicht. Hij laat zich er niet uitgebreid over uit, maar uit zijn verhaal is wel op te maken dat hij verantwoordelijk moet zijn geweest voor de plaatsing van tientallen onderduikers in Diessense gezinnen.

Lees meer »