Onze fotocollectie

Stichting Erfgoed Diessen beschikt over vele duizenden foto’s van Diessen, Haghorst en Baarschot, kortom van de voormalige gemeente Diessen. Twee privécollecties, van Gust de Vries en Harrie Sevens, zijn van groot belang voor onze stichting. Hierna een korte beschrijving van beide collecties en hun makers.

Collectie Gust de Vries:

ontstaansgrond van onze stichting

 

Gust de Vries bekijkt 1e ex. van WDMZ op 1 juni 1990

 

Zonder Gust de Vries had onze stichting (voorheen Fotostichting Diessen) waarschijnlijk niet bestaan. De fotocollectie die hij van 1940 tot 2007 opbouwde, vormt de basis en derhalve de bestaansgrond van onze stichting.

 

Passie voor fotograferen

Naast de winkel had Gust als grootste passie fotograferen. Talrijke foto’s maakte hij vanaf 1940 in Diessen, Haghorst en Baarschot. In zijn Volkswagen Kever waarmee hij de boodschappen thuisbezorgde, lag naast hem op de voorbank steevast zijn fotocamera. Alle opvallende zaken die hij tijdens zijn toer tegenkwam werden door Gust op de gevoelige plaat vastgelegd. Daarnaast kreeg hij bij zijn klanten dozen vol familiefoto’s te zien, die hij met toestemming reproduceerde. Zo had hij een omvangrijke collectie opgebouwd van tienduizenden foto’s. In 1990 verscheen het fotoboek ‘wat Dies… meer zij’ met meer dan 500 foto’s uit zijn verzameling als hommage aan Gust de Vries. Dit boek stond aan de basis van de latere Fotostichting Diessen, nu Stichting Erfgoed Diessen. Gust overleed in 2007 op 90-jarige leeftijd. Onze stichting kreeg hierna van de nabestaanden alle foto’s en negatieven in bruikleen.

Zie ook Hers en geens dur Diessen deel 13, blz. 34-35 en deel 15 blz. 86-90 ‘Hommage aan Gust de Vries’. Ook op deze site onder Achtergrondverhalen: ‘Diessen in de jaren zestig – een eerbetoon aan Gust de Vries’.

 


Collectie-Sevens:

veertig jaar Diessen in beeld

 

Harrie Sevens, was van 1928 tot 1970 onderwijzer aan de jongensschool in Diessen. In die tijd maakte hij veel foto’s. Sinds begin 1992 is zijn waardevolle collectie in bruikleen bij de Stichting Erfgoed Diessen.

Mister’ Sevens

Harrie Sevens, werd op 18 maart 1905 geboren in het Peeldorp Deurne. Op 24 juni 1924 slaagde hij aan de 

Bisschoppelijke Kweekschool te ’s-Hertogenbosch voor zijn onderwijzersdiploma. In hetzelfde jaar werd hij aan de openbare school in Hoogeloon benoemd. Met ingang van 16 februari 1928 ging hij als onderwijzer werken aan de lagere school te Diessen. Dat was toen nog een openbare school, maar in 1929 werd het een rooms-katholieke. Hij bleef tot zijn pensionering in 1970 werken op de Diessense St. Willibrordusschool en stond bekend als ‘streng doch rechtvaardig’. In 1932 trouwde Harrie Sevens en ging hij in een fraai huis aan de Julianastraat wonen (nu nummer 5). Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij in 1937 met Helena Cleutjens. Het gezin Sevens kreeg tien kinderen. Harrie Sevens overleed op 12 september 1982 op 77-jarige leeftijd.

 

Sevens voor de klas met harmonium

De collectie

Zijn grote gezin vroeg veel tijd maar toch had Harrie nog ruimte voor hobby’s: zijn tuin, vissen, schaken, heemkunde en… fotograferen. In 1930 kocht hij zijn eerste fototoestel en sindsdien maakte hij talloze foto’s: veel familiefoto’s en portretten op bestelling, maar ook veel markante plekjes in Diessen. Landschappen, dorpsaanzichten, boerderijen en vooral ook veel kiekjes van zijn favoriete natuurgebied: het Turkaa en de Reusel.

Uit de Collectie Gust de Vries


Nadat de verzameling jarenlang in beheer was geweest bij Gust de Vries, heeft de familie Sevens de collectie begin 1992 in bruikleen overgedragen aan de Stichting Erfgoed Diessen (toen nog Fotostichting Diessen geheten). De verzameling van foto’s, glasplaten en negatieven is door vrijwilligers van de Stichting geordend, gedigitaliseerd en beschreven. Wie de Collectie-Sevens door loopt, ziet veertig jaar Diessen aan zich voorbij trekken: processies, landbouwtentoonstellingen, evenementen, bevrijdingsfeesten, verenigingsfeesten, maar ook het gewone dagelijkse leven.

 

Zie ook Hers en geens dur Diessen deel 2, blz. 44-45, en deel 25, blz. 41.

Sparwinkelier

Op 28 mei 1917 werd Gust de Vries in Goirle geboren als oudste zoon van een gezin van acht kinderen. In 1920 verhuisde het gezin naar Diessen om daar een kruidenierswinkel te beginnen. De dood van zijn broer Jan tijdens de oorlog was een groot verlies voor Gust. Het heeft een grote invloed gehad op de rest van zijn leven. In 1946 trouwde Gust met Nellie van Ostaden uit Goirle, waar ze ook gingen wonen en waar hun vier kinderen ter wereld kwamen. In 1952 verhuisden ze naar Diessen en namen de kruidenierswinkel van zijn ouders over. Samen runden zij deze Sparwinkel 25 jaar.

 

Uit de Collectie-Sevens


Auteursrecht: Op de foto’s, teksten en (video-) filmmateriaal op de website www.erfgoeddiessen.nl, onze facebookpagina, ons YouTubekanaal, DiessenApp, Diessens FotoAlbum (Brabant Cloud), alle papieren publicaties en op andere beeld- en geluiddragers van of uitgegeven door Stichting Erfgoed Diessen of haar voorganger Fotostichting Diessen rust auteursrecht. Overname van foto’s, teksten en filmmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Erfgoed Diessen.