Diessens Fotoalbum

Hard op weg naar 1900 geplaatste foto's

Uitgelicht


DIESSENS FOTOALBUM nr. 1184

Op bijgaande foto zien we café Verhoeven, Julianastraat 37, vermoedelijk in de jaren ’50. Tot 1929 stond hier melkfabriek De Dageraad. Nol Verhoeven kocht ca. 1930 dit pand van de Boerenbond en startte hier in 1934 café Ons Genoegen. Hij bouwde het aan de voorkant uit met een serre. Rechts zien we de boerderij van Janus Heuvelmans. In 1957 bouwde Nol Verhoeven er een danszaal aan en werd de naam veranderd in Neriandi, de eerste twee letters van de namen van zijn jongste dochters Nellie, Ria, Annie en Diny. De serre diende o.a. als wachtruimte voor BBA-lijnbus 42 Tilburg-Eindhoven v.v. Later verkocht Verhoeven zijn café aan Ton en Sien van den Aker die de naam veranderden in ’t Tunneke. Jarenlang waren hier toen dansfeesten, m.n. voor ouderen, die bezocht werden door veel danslustigen uit de hele regio. Daarna was er De Eeterij van Anton en Rian Verbeek gevestigd; in de achterzaal was toen disco The Jungle. Enkele jaren geleden ging het geheel over in andere handen, waarna alles plat ging en plaatsmaakte voor woningen en appartementen.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1183

Bijgaande foto van het gezin van Nol en Marie Plasmans-Trompenaars dateert van ca. 1931. De foto is gemaakt vóór hun boerderij aan de Julianastraat. Ongeveer op de plaats waar nu Julianastraat 54 is, langs de parallelweg, stond tot in de zeventiger jaren deze boerderij, waar lange tijd zoon Sjaak gewoond heeft.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1182

Toontje Vingerhoets (Bie) en zijn vrouw Sus Vingerhoets-van den Heuvel hadden van 1922 tot 1964 een kruidenierswinkel aan het Laar A58, zoals het toen nog heette, nu Docfastraat 3. Ze verkochten sigaren, sigaretten, ellegoed (op de rol), knopen, boordenknoopjes, klompen, stopgaren, sokkensajet (om sokken te breien of te stoppen), levensmiddelen, kwatta’s en Klokzeep. In de volksmond was het ‘het winkeltje van Tôntje en Suske Bie’. Ze hadden een groot gezin, dat in 1931 door meester Sevens (onderwijzer aan de Diessense jongensschool) van klein naar groot op de foto werd gezet.

Lees meer »

DIESSENS FOTOALBUM nr. 1181

Ieder jaar in maart is de Nationale Boekenweek. Deze wordt altijd afgesloten met een Boekenbal in Amsterdam, waar de ‘fine fleur’ van de Nederlandse schrijverswereld zich laat zien. In 1981 was dit Boekenbal eenmalig niet in Amsterdam, maar in Diessen.

Lees meer »