Auteursrecht: Op de foto’s, teksten en (video-) filmmateriaal op de website www.erfgoeddiessen.nl, onze facebookpagina, ons YouTubekanaal, alle papieren publicaties en op andere beeld- en geluiddragers van of uitgegeven door Erfgoed Diessen rust auteursrecht. Overname van foto’s, teksten en filmmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Erfgoed Diessen.