12 mei 1940-brug

Blijvend Eerbetoon aan elf Franse helden in Diessen

Ze lagen er nog zoals ze gestorven waren, achter een heg, in een sloot of gevallen in den boomgaard, terwijl ze vluchtten. (…) Sommigen herkenden we. We zagen ze voor ons, druk gebarend, hun handen vooruitstekend. De vingers trilden niet. Ze waren niet bang, wilden ze zeggen. Nu lagen ze hier. Onbeweeglijk. (…) ’t Waren er elf. We dachten: zo ver van huis en nog zo jong.”
 - Toon van Nieuwkuijk †

12 mei 1940

Duitse eenheden trekken vanuit Oirschot en Middelbeers op naar Diessen. Op 12 mei raken ze aan de Reusel slaags met de Fransen in een vuurgevecht.

De Fransen bieden hevig verzet maar met hun relatief lichte bewapening kunnen ze niet op tegen de Duitse overmacht en zijn artilleriegeweld. Over de half

vernielde brug trekken de Duitsers Diessen binnen. Ze maken machinegeweren en een pantserwagen van de Fransen buit. De straten zijn verwoest. Vijftien Fransen worden als krijgsgevangenen vastgehouden in een schuur aan de Beerseweg. Er vallen elf Franse doden en drie Diessense. Diessense jongemannen worden door de Duitsers aangewezen om de gesneuvelde Fransen te begraven. Omdat de straten vol met Duitse militairen zijn worden sommige lijken niet in het massagraf in de Willibrordusstraat maar ter plaatse begraven.

Frankrijk schiet te hulp

In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) was Nederland neutraal. De regering wil dat per se blijven. De Duitse inval op 10 mei 1940 maakt een eind aan de neutraliteit en maakt Frankrijk, België en Nederland plotsklaps tot bondgenoten. De Franse troepen komen op 11 mei 1940 in Diessen aan. De hier gelegerde Nederlandse grenstroepen zijn vertrokken. De Fransen nemen het tegen de Duitsers op zonder hulp van Nederlandse of Belgische troepen. Franse cavaleristen positioneren in Diessen enkele tanks ten westen van de Reusel en de brug in de huidige Beerseweg. De brug wordt half opgeblazen, zodat er geen zwaar materieel meer overheen kan.Op diverse plaatsen in het dorp graven de Fransen schuttersputjes en langs de Reusel leggen ze landmijnen. Zo hopen ze de Duitse opmars tot staan te brengen.

Het rode wapen is van het 4e regiment cuirassiers. Het blauwe van het 4e regiment Dagons Portés

Schildje 4e Régiment Curassiers (zie Hers en geens dur Diessen, deel 29

Diessen eert 11 jonge Fransen

Met dit monument eert Diessen de elf jonge Fransen die de hoogste prijs betaalden. Elf helden gaven hun leven, voor hun vaderland en het onze. Voor de vrijheid. Voor de menselijkheid. Wij noemen hun namen opdat we hen nooit zullen vergeten!

Victor Duchatel
Jean Bazille
Fortuné Duvinage
Henri Gudin
Joseph Herault
Jean Huron
Jules Ladurelle
Marcel Laversin
Marcel Loury
Pierre Mollière
Fernand Vivien

Film

12 mei 1940-brug

Een produktie van Erfgoed Diessen

 

Film over de gebeurtenissen van 10 tot 13 mei 1940 en over de herbegravingen van de elf gesneuvelde militairen. Daarnaast een impressie van het ontwerp en de realisatie van de brug en van de gebeurtenissen bij de onthulling van het oorlogsmonument.

De bijeenkomst was vanwege Covid-19 al een jaar uitgesteld. Publiek kon niet aanwezig zijn. In Hercules hielden de ambassadeur, de Commissaris van de Koning en de burgemeester van Hilvarenbeek toespraken.

Toespraak Wil Vennix

Wil Vennix hield (in het Frans) een toespraak voorafgaand aan de onthulling.  Vennix in zijn toespraak: "Elf Franse kameraden verloren hierbij het leven. Het was 81 jaar geleden, op deze plaats en rond deze tijd van de dag."


Memorial 40-45 Kapelle  is een museum in Kapelle gelegen nabij het enige Franse ereveld in Nederland. Het streven is een nieuw museum te vestigen met directe toegang tot het ereveld.  Zeven (nog) niet geïdentificeerde Franse militairen die in Diessen het leven lieten vinden hier hun rustplaats. 

Nieuwsbrief Memorial 40-45 Kapelle

In haar zeer informatieve Nieuwsbrief van December 2022 wordt onder andere aandacht besteed aan de overhandiging van een schildje van de Franse 4eme Regiment de Cuirassiers aan Memorial 40-45 Kapelle door de voorzitter van Erfgoed Diessen.

Memorial Kapelle Nieuwsbrief Dec 22
PDF – 1,3 MB 188 downloads

Overige nieuwsbrieven van Memorial 40-45 Kapelle zijn hier te raadplegen.


Franse ambassadeur onthult de brugmonumenten

Op 12 mei 20121 onthulde Luis Vassy, de Franse ambassadeur het oorlogsmonument. Hij deed dit in aanwezigheid van de Ina Adema, de Commissaris van Koning in Noord-Brabant en van de Evert Weijs, burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek, waar Diessen toe behoort. 

Rustplaatsen elf Fransen

Negen jaar (van 1940 tot 1949) liggen de elf Franse kameraden op het Diessense kerkhof begraven. Vier van hen worden in 1949 geÏdentificeerd en gerepatrieerd. Hoewel hun namen bekend waren worden de overige zeven als onbekende soldaten begraven op de Franse Oorlogsbegraafplaats in Kapelle (Zeeland).

Blijvend eerbetoon

De brug in de Beerseweg was het epicentrum van de moedige strijd van de Fransen tegen de Duitse overmacht en negen van de elf zijn in de directe omgeving van de brug gesneuveld. Diverse maatschappelijke organisaties en ook de gemeente Hilvarenbeek en de provincie Noord-Brabant omarmden het idee van Erfgoed Diessen de Fransen met de brug te eren.

Ontwerp Ton Derks

De brugleuningen bestaan uit door Ton Derks ontworpen afbeeldingen in cortenstaal met de namen en emblemen van de Franse legeronderdelen, de brandende boerderijen, de kapotgeschoten Franse gevechtstank, het wapen van de voormalige gemeente Diessen en een vredesduif in een omgekeerde soldatenhelm.