ErfgoedDIESSEn

WELKOM

DUIZENDSTE FOTO OP DIESSENS FOTOALBUM

We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt: de 1000ste foto in ons Diessens Fotoalbum. Ruim een jaar zijn we bezig om deze digitale album te vullen met oude foto’s van Diessen, Haghorst en Baarschot. We zijn begonnen met de foto’s die eerder sinds 1978 in de aloude Fotorubriek stonden. We hebben vorig jaar bij de naamsverandering gewoon verder geteld. Vandaar dat we al tot nummer 1161 zijn gevorderd. Daarvan zijn er al zo’n zevenhonderd naar onze album verhuisd.

Lees meer »

Herinneringsplaatsen Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei vond de traditionele Dodenherdenking in Diessen plaats, ook dit jaar weer bijgewoond door een grote groep betrokken inwoners. De organisatie was in de vertrouwde handen van Comité Diosna en de presentatie van Liesbeth Kies. Verder droegen het Diessense mannenkoor en de beide Gildes hun steentje bij. Gedichten werden voorgelezen door Elise Bogers (Willibrordusschool Diessen) en Sterre Luijten (Jong Nederland). Freek van Korven speelde kort voor 20.00 uur de Taptoe, daarna sprak wethouder Gerrit Overmans namens de gemeente een woordje, waarin 'verbinding' centraal stond. Wil Vennix sprak aansluitend namens Stichting Erfgoed Diessen over de monumenten en plaatsen in onze gemeente die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Hieronder de volledige tekst van zijn toespraak en een fotoreportage.

Lees meer »

Wielercafé Erfgoed Diessen op Kempen TV

Hers en Geens dur Diessen deel 30 werd 19 november gepresenteerd met Wielercafé Omloop 't Molenheike. Kempen TV maakte opnamen van de interviews van Rien van Horik in een tjok volle theaterzaal van Hercules. De uitzending van Kempen-TV is op 6 en op 13 december op de even uren te bekijken in een livestream.

Lees meer »

Wielercafé groot succes - Hers en geens dur Diessen deel 30 gepresenteerd

Wielercafé door de lens van dorpsfotograaf Henk van Tilburg

Boekje en wielercafé: ode aan Toon Donkers en aan 'Omloop 't Molenheike'

Diessen, 19-11-22. Update 3-12-2022.

Omloop 't Molenheike was een internationale wielerronde voor vrouwen. Met het wielercafé en deel 30 van Hers en geens werd een ode gebracht aan Toon Donkers en aan d'n Omloop.

Toon Donkers  (foto linksboven) was de initiatiefnemer van de wedstrijd. Hij inspireerde diverse renners waaronder Ingrid van Korven (foto 2e rij, derde kolom), Claudia van Hest (3e rij, 1e kolom), Ton van Korven, (onderaan , 2e kolom) Jurgen Reijrink (linksonder) en vele anderen. ook getuigden diverse sprekers van de daadkracht van Toon. Jan Smulders, auteur van het hoofdstuk over de geschiedenis van de omloop typeerde Toon met 'de ketting en de derailleur van het evenement; twee cruciale onderdelen om vooruit te komen en snel te schakelen. Weduwe Ria Donkers - Hendrikx kreeg het eerste exemplaar tijdens een drukbezocht wielercafé overhandigd.

Toon Donkers had de ambitie het vrouwenwielrennen naar een hoger plan te tillen. Diverse personen, waaronder Antoon van Riel (voorzitter na Toon (tweede foto bovenaan), journalist Rinus van der Heijden (links op de 3e foto bovenaan), Peter Gijben (rechts op dezelfde foto) en Jozef van Bijsterveldt (links op foto 4e rij, 2e kolom) waren overtuigd van de ontwikkeling en de emancipatie van het vrouwenwielrennen door 't Molenheike.

Vertegenwoordigers van gastgezinnen beklemtoonden de impact die de wielerwedstrijd had op Diessen. Het zette Diessen op de kaart en het was het cement voor saamhorigheid. 

Aanvankelijk kende de omloop enkel Diessense sponsoren. "Als Toon je iets vroeg, dan zei je geen nee" vatte Jozef van Bijsterveldt samen dat de sponsoring van harte ging. Ook waren de ondernemers het erover eens dat het wel degelijk revenuen had. En niet in de laatste plaats waren het meerijden met een jurywagen en de foto met de winnaressen onder het logo en woordmerk van het bedrijf mooie opstekers.

Nieuwe Hers en geens over 't Molenheike

Hers en geens deel 30 als wielerspecial was een idee van Ad Reijrink, bestuurslid van Stichting Erfgoed Diessen. Ad nam een groot deel van het boekje voor zijn rekening en was initiatiefnemer en mede-organisator van 'het wielercafé.

De 'microfonist' van de avond was Rien van Horik, de speaker van vele edities van de omloop en wandelende encyclopedie van het wielrennen.

Taxi naar Poppel zorgde voor de muzikale intermezzo's met wielerliedjes voor een geweldige ambiance.


Onze fotocollectie

Stichting Erfgoed Diessen beschikt over vele duizenden foto’s van Diessen, Haghorst en Baarschot, kortom van de voormalige gemeente Diessen. Twee privécollecties, van Gust de Vries en Harrie Sevens, zijn van groot belang voor onze stichting. Hierna een korte beschrijving van beide collecties en hun makers.

Collectie Gust de Vries:

ontstaansgrond van onze stichting

 

Gust de Vries bekijkt 1e ex. van WDMZ op 1 juni 1990

 

Zonder Gust de Vries had onze stichting (voorheen Fotostichting Diessen) waarschijnlijk niet bestaan. De fotocollectie die hij van 1940 tot 2007 opbouwde, vormt de basis en derhalve de bestaansgrond van onze stichting.

 

Passie voor fotograferen

Naast de winkel had Gust als grootste passie fotograferen. Talrijke foto’s maakte hij vanaf 1940 in Diessen, Haghorst en Baarschot. In zijn Volkswagen Kever waarmee hij de boodschappen thuisbezorgde, lag naast hem op de voorbank steevast zijn fotocamera. Alle opvallende zaken die hij tijdens zijn toer tegenkwam werden door Gust op de gevoelige plaat vastgelegd. Daarnaast kreeg hij bij zijn klanten dozen vol familiefoto’s te zien, die hij met toestemming reproduceerde. Zo had hij een omvangrijke collectie opgebouwd van tienduizenden foto’s. In 1990 verscheen het fotoboek ‘wat Dies… meer zij’ met meer dan 500 foto’s uit zijn verzameling als hommage aan Gust de Vries. Dit boek stond aan de basis van de latere Fotostichting Diessen, nu Stichting Erfgoed Diessen. Gust overleed in 2007 op 90-jarige leeftijd. Onze stichting kreeg hierna van de nabestaanden alle foto’s en negatieven in bruikleen.

Zie ook Hers en geens dur Diessen deel 13, blz. 34-35 en deel 15 blz. 86-90 ‘Hommage aan Gust de Vries’. Ook op deze site onder Achtergrondverhalen: ‘Diessen in de jaren zestig – een eerbetoon aan Gust de Vries’.

 


Collectie-Sevens:

veertig jaar Diessen in beeld

 

Harrie Sevens, was van 1928 tot 1970 onderwijzer aan de jongensschool in Diessen. In die tijd maakte hij veel foto’s. Sinds begin 1992 is zijn waardevolle collectie in bruikleen bij de Stichting Erfgoed Diessen.

Mister’ Sevens

Harrie Sevens, werd op 18 maart 1905 geboren in het Peeldorp Deurne. Op 24 juni 1924 slaagde hij aan de 

Bisschoppelijke Kweekschool te ’s-Hertogenbosch voor zijn onderwijzersdiploma. In hetzelfde jaar werd hij aan de openbare school in Hoogeloon benoemd. Met ingang van 16 februari 1928 ging hij als onderwijzer werken aan de lagere school te Diessen. Dat was toen nog een openbare school, maar in 1929 werd het een rooms-katholieke. Hij bleef tot zijn pensionering in 1970 werken op de Diessense St. Willibrordusschool en stond bekend als ‘streng doch rechtvaardig’. In 1932 trouwde Harrie Sevens en ging hij in een fraai huis aan de Julianastraat wonen (nu nummer 5). Na de dood van zijn eerste vrouw hertrouwde hij in 1937 met Helena Cleutjens. Het gezin Sevens kreeg tien kinderen. Harrie Sevens overleed op 12 september 1982 op 77-jarige leeftijd.

 

Sevens voor de klas met harmonium

De collectie

Zijn grote gezin vroeg veel tijd maar toch had Harrie nog ruimte voor hobby’s: zijn tuin, vissen, schaken, heemkunde en… fotograferen. In 1930 kocht hij zijn eerste fototoestel en sindsdien maakte hij talloze foto’s: veel familiefoto’s en portretten op bestelling, maar ook veel markante plekjes in Diessen. Landschappen, dorpsaanzichten, boerderijen en vooral ook veel kiekjes van zijn favoriete natuurgebied: het Turkaa en de Reusel.

Uit de Collectie Gust de Vries


Nadat de verzameling jarenlang in beheer was geweest bij Gust de Vries, heeft de familie Sevens de collectie begin 1992 in bruikleen overgedragen aan de Stichting Erfgoed Diessen (toen nog Fotostichting Diessen geheten). De verzameling van foto’s, glasplaten en negatieven is door vrijwilligers van de Stichting geordend, gedigitaliseerd en beschreven. Wie de Collectie-Sevens door loopt, ziet veertig jaar Diessen aan zich voorbij trekken: processies, landbouwtentoonstellingen, evenementen, bevrijdingsfeesten, verenigingsfeesten, maar ook het gewone dagelijkse leven.

 

Zie ook Hers en geens dur Diessen deel 2, blz. 44-45, en deel 25, blz. 41.

Sparwinkelier

Op 28 mei 1917 werd Gust de Vries in Goirle geboren als oudste zoon van een gezin van acht kinderen. In 1920 verhuisde het gezin naar Diessen om daar een kruidenierswinkel te beginnen. De dood van zijn broer Jan tijdens de oorlog was een groot verlies voor Gust. Het heeft een grote invloed gehad op de rest van zijn leven. In 1946 trouwde Gust met Nellie van Ostaden uit Goirle, waar ze ook gingen wonen en waar hun vier kinderen ter wereld kwamen. In 1952 verhuisden ze naar Diessen en namen de kruidenierswinkel van zijn ouders over. Samen runden zij deze Sparwinkel 25 jaar.

 

Uit de Collectie-Sevens


Auteursrecht: Op de foto’s, teksten en (video-) filmmateriaal op de website www.erfgoeddiessen.nl, onze facebookpagina, ons YouTubekanaal, DiessenApp, Diessens FotoAlbum (Brabant Cloud), alle papieren publicaties en op andere beeld- en geluiddragers van of uitgegeven door Stichting Erfgoed Diessen of haar voorganger Fotostichting Diessen rust auteursrecht. Overname van foto’s, teksten en filmmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Erfgoed Diessen.