Artikel in Hers en geens 31 Van Ine Gimbrère             over kamp Baarschot    krijgt een vervolg

van Joodse werkkampen tot Auschwitz

De wortel van Gras

Woensdag 20 maart

Theaterzaal Hercules

Rijtseweg 1 in Diessen


Testkamp voor Joodse mannen

Een van de wetenswaardigheden die bij het schrijven van het artikel in Hers en geens deel 31  naar voren kwam, was dat Kamp Baarschot in de Tweede Wereldoorlog een tijdje gebruikt is als testkamp voor Joodse en niet-Joodse mannen.

In dat verband zijn vele gegevens aangeleverd door de heer Lion Tokkie, die zich al jaren wijdt aan de Holocaust en in dat kader onderzoek doet naar Joodse werkkampen in Nederland. Bij de presentatie van Hers en Geens in Eigentijdserf was de heer Tokkie ook aanwezig en kon hij de vele belangstellenden ook het nodige vertellen over de nog bestaande barak.

Hij weet ook veel over de barakken van Lage Mierde (waarvan de laatste in het Openluchtmuseum staat) en Bladel.

De voorstelling

Op woensdag 20 maart a.s. geeft Lion Tokkie in de theaterzaal van Partycentrum Hercules in Diessen de voorstelling 'De wortel van Gras'  Hij besteedt daarin aandacht aan de werkkampen in de regio, met name Bladel, Lage Mierde en Baarschot.

Middels de voorstelling “De wortel van Gras” wil Lion Tokkie laten zien en ervaren wat de Jodenvervolging in Nederland, de deportaties naar Selezie nu Polen heeft betekend voor de overlevenden nazaten en U. Auschwitz met haar systeem van meerdere kampen in en rond de stad Auschwitz, later de neben-lagers werd een vrijplaats voor onbeschrijfelijk lijden en moorden zoals de wereld tot op de dag van vandaag niet meer heeft ervaren. Tevens laat hij u zien de liquidatie van dit kampensysteem door middel van de dodenmarsen en de gevolgen van de Kleine Shoah.

Lion Tokkie is 74 jaar oud, een bevlogen holocaust onderzoeker en kenner van de Joodse werkkampen in Nederland. Na meer dan 12 jaar onderzoek zijn meer dan 60 kampen bekend uit de periode 1941-1942 en niet te vergeten 6 gemengd gehuwde kampen in 1944.

 

Website De wortel van Gras


KERSTSTALLENROUTE JONG NEDERLAND OP DIESSENAPP

Gezellig op pad tussen 24 december en 6 januari? Jong Nederland Diessen organiseert voor het vierde jaar op rij de Kerststalroute en voor het negende jaar de Kerststalavond. In de route zijn maar liefst 158 kerststallen te bewonderen. Om het voor kinderen extra aantrekkelijk te maken is er een kerststal-route-(zoek)-spel. Alle adressen waar een kerststal staat zijn opgenomen in de DiessenApp onder de rubriek Wandelroutes. Het startsein van de JN-kerstactiviteiten wordt vanavond, 24 december, bij de Bolster gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. De leden en vrijwilligers hebben een levensgrote stal gemaakt en deze is dan te bewonderen. Jong Nederland zorgt voor een heerlijk kampvuurtje en drinken en gasten mogen iets lekkers meenemen om te delen maar dat is niet verplicht. De DiessenApp kan eenvoudig gratis toegevoegd worden op smart- of Iphone. https://www.erfgoeddiessen.nl/diessenapp Het is mogelijk de kerststallen te vinden op DiessenApp die daar gepubliceerd zijn op een Google Map. Wie liever met een papieren versie op pad gaat kan de route downloaden en printen vanaf de website van Jong Nederland Diessen (klik op onderstaande afbeelding) of vanaf de DiessenApp. Via Jong Nederland zijn geprinte routes en zoekspel verkrijgbaar.

Lees meer »

Ton de Jong ontving eerste exemplaar

Grote belangstelling voor deel 31 van Hers en geens dur Diessen

Op zondag 19 september werd Hers en geens deel 31 gepresenteerd bij Eigentijds Erf (voorheen De Spreeuwel). Naast de vaste bezoekers was er veel belangstelling o.a. van Heemkundekring Den Beerschen Aard en van in het verleden betrokkenen bij De Spreeuwel. Voorheen was dat Kamp Baarschot en daarover gaat het openingsartikel in deel 31.  Ook andere onderwerpen zoals Wild Voetbal door Ad van Doormaal trokken publiek.

Foto: Piet Machielsen.

Ine Gimbrère-Straetmans schreef een indrukwekkend artikel. "Kamp Baarschot. De bewogen geschiedenis van een woonoord".  Zij beschrijft de verschillende perioden waarin het 'Kamp' uiteen- lopende bestemmingen kreeg. Voor o.a. werkver- schaffing, werkverruiming, als Joods werkkamp (?), voor arbeidsdienst-plicht,  als vluchtelingenkamp en als tijde-lijke woonplaats van Keiezen (Molukkers van de Kei-eilanden). Deze en andere foto's van dorpsfotograaf Henk van Tilburg.

Het publiek mocht een kijkje nemen in de enige overgebleven barak. Ine Gimbrère gaf er tekst en uitleg. Aan de hand van foto's van de barak uit Lage Mierde in het Openluchtmuseum in Arnhem konden de bezoekers een beeld vormen van hoe het eens geweest moet zijn in de krappe behuizing. In de barak in Arnhem staat inventaris uit de barakken van Kamp Baarschot.  De overgebleven barak deed dienst als kantine en als kapel.

De heer Lion Tokkie, aanwezig bij de presentatie   wijdt zich al een aantal jaren aan onderzoek naar de Joodse werk- kampen in Nederland. Hij concludeert op grond daarvan dat Baarschot een testkamp was. Volgens de lijsten die door de bezetter werden bijgehouden verbleven er in die testperiode in Baarschot zowel Joodse als niet-Joodse arbeiders. Zo verbleven er in de maanden december 1941 en januari 1942 gemiddeld 80 Amsterdammers in het kamp, waaronder 10 Joden

Ad Reijrink schreef een verhaal over Zouaven, de soldaten van de Paus. Op verhelderende wijze legt Ad uit wat Zouaven waren, waarom ze voor de Paus vochten en waarvoor ze ten strijde gingen.  Voor het schrijven werd Ad getriggerd door de Diessense Zouaaf met de naam Piet Vingerhoets. Die achter- naam draagt de moeder van Ad ook.  Ad ging de moeizame levenswandel van Piet na. Daarvoor moest hij maar liefst tien generaties terug in de familiegeschie-denis.

Jan Smulders schreef een 'human-interest' artikel over Roel Diepstraten, bekend als cameraman van het TV-programma Vroege Vogels.  Zoals we van Jan kennen een boeiend artikel over de mens Roel en zijn werk in Nederland en de rest van de wereld.

Wild voetbal was volgens de auteur van het artikel 'Wild voetbal' helemaal niet zo wild. Ad van Doormaal schreef het artikel als ervaringsdeskundige. Hij voetbalde - naar eigen zeggen niet goed genoeg voor RKDSV maar wel voor Baarschot 2 (foto: rij onder, tweede van links)  - en hij was mede-organisator van de wedstrijden.  Het levendig geschreven artikel is rijkelijk voorzien van elftalfoto's met vermelding van alle namen. Daarmee is deel 31 een collectors item voor wildvoetballers.

Aize Kijlstra kon vanwege vakantie niet aanwezig zijn om zijn artikel toe te lichten.  "Het huis van Opa Koos en Oma Mies" (foto: Koos en Mies Sluiters) gaat over de geschiedenis van een Baarschotse boerderij en haar mensen. Aize, schoonzoon van de familie Sluiters achterhaalde de geschiedenis en schreef er een boek over. In Hers en geens dur Diessen is een verkorte versie opgenomen. Het hele boek is in onze shop te bestellen.

In Haghorst wordt gewerkt aan een boek over 100 jaar kanaal. In deel 31 een korte bijdrage van Bertrand Verhelst. In het artikel is deze foto opgenomen. Het toont de twee winnaars van een fotowedstrijd, georganiseerd door de Commissie Kleine Kernen.  Links op de foto Anita Evers die door de jury werd uitgeroepen tot de in hun ogen mooiste foto van het kanaal en omgeving in de mist. 
De publieksprijs is gewonnen door Ria Vugs die met haar winterfoto de meeste stemmen wist binnen te halen. 

Ton de Jong (links) ontving het eerste exemplaar van deel 31 uit handen van Wil Vennix. Ton schrijft in Hers en geens een boeiend verhaal over de vierentwintig rijkste Diessenaren in 1844. Hij zocht uit wie die mannen en hun families waren en waardoor ze zo rijk geworden waren. Ton plaatste bij de presentatie van zijn artikel de kanttekening dat rijkdom een momentopname is. Interessant voor de lezer of haar of zijn familie die rijkdom behouden heeft of waar al het geld gebleven is. Wil Vennix praatte de hele middag voortreffelijk aan elkaar en interviewde alle auteurs. 

Ton de Jong toont het uitgepakte boekje aan het publiek. Ton kreeg het eerste exemplaar vanwege de vele artikelen die hij schreef in Hers en geensen. En ook omdat hij onze auteurs met raad en daad terzijde staat bij het zoeken in archieven. Ton weet als geen ander ogenschijnlijk blindelings zijn weg te vinden in de doolhoven die archieven voor de meeste mensen zijn. De artikelen van Ton worden gekenmerkt door een vlotte schrijfstijl. Zijn  heldere , journalistieke manier van verhaalopbouw en van schrijven verraadt de pen van de meester. Ton is oud-journalist.

Nathalie de Meris, bestuurslid van Eigentijds Erf, kreeg deel 31 uit handen van Ine Gimbrère. Nathalie vertelde over het jeugdwerk dat door de organisatie (Johannes Hospitallity) gesteund wordt. Ze vertelde ook dat ze geraakt was door de geschiedenis van 'Kamp Baarschot'. Het verhaal van Ine bracht tevens het besef dat de nog aanwezige barak de getuige is van een bijzonder stukje geschiedenis.  

Uitnodiging presentatie deel 31 Hers & geens

De Stichting Erfgoed Diessen nodigt u uit voor de officiële presentatie van ‘Hers en geens dur Diessen’ deel 31 op zondag 19 november 2023 in ‘Eigentijds Erf’, Spreeuwelsedijk 9, 5091 KS Westelbeers. Ontvangst vanaf 13.30 uur, aanvang programma 14.00 uur. Tijdens de presentatie zullen de zeer gevarieerde hoofdstukken van het boek de revue passeren:

Lees meer »

Tweede Nieuwsbrief met o.a. Open Monumentendag

De tweede vriendenbrief is uit. Vrienden van Stichting Erfgoed Diessen zijn steeds als eerste geïnformeerd over nieuws over ons erfgoed. In deze aflevering de Rabo Club Support Actie om de restauratie van twee unieke schilderijen mogelijk te maken, 'nutteloze informatie'  over straatnaambordjes bij zandpaden en een tipje van de sluier van de Open Monumentendag 2023 waar wij als erfgoedstichting aan mee doen.

Lees meer »

Eerste Nieuwsbrief van Erfgoed Diessen

Erfgoed Diessen publiceerde de eerste Nieuwsbrief in haar geschiedenis. Met de Nieuwsbrief worden Vrienden van Stichting Erfgoed Diessen steeds als eerste geinformeerd. Dat gaat  over opmerkelijke ontdekkingen binnen  ons Erfgoed. En over nieuwe videofilms, publicaties, lezingen, tentoonstellingen bijvoorbeeld. 

Lees meer »

DUIZENDSTE FOTO OP DIESSENS FOTOALBUM

We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt: de 1000ste foto in ons Diessens Fotoalbum. Ruim een jaar zijn we bezig om deze digitale album te vullen met oude foto’s van Diessen, Haghorst en Baarschot. We zijn begonnen met de foto’s die eerder sinds 1978 in de aloude Fotorubriek stonden. We hebben vorig jaar bij de naamsverandering gewoon verder geteld. Vandaar dat we al tot nummer 1161 zijn gevorderd. Daarvan zijn er al zo’n zevenhonderd naar onze album verhuisd.

Lees meer »

Herinneringsplaatsen Tweede Wereldoorlog

Op 4 mei vond de traditionele Dodenherdenking in Diessen plaats, ook dit jaar weer bijgewoond door een grote groep betrokken inwoners. De organisatie was in de vertrouwde handen van Comité Diosna en de presentatie van Liesbeth Kies. Verder droegen het Diessense mannenkoor en de beide Gildes hun steentje bij. Gedichten werden voorgelezen door Elise Bogers (Willibrordusschool Diessen) en Sterre Luijten (Jong Nederland). Freek van Korven speelde kort voor 20.00 uur de Taptoe, daarna sprak wethouder Gerrit Overmans namens de gemeente een woordje, waarin 'verbinding' centraal stond. Wil Vennix sprak aansluitend namens Stichting Erfgoed Diessen over de monumenten en plaatsen in onze gemeente die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Hieronder de volledige tekst van zijn toespraak en een fotoreportage.

Lees meer »

Wielercafé Erfgoed Diessen op Kempen TV

Hers en Geens dur Diessen deel 30 werd 19 november gepresenteerd met Wielercafé Omloop 't Molenheike. Kempen TV maakte opnamen van de interviews van Rien van Horik in een tjok volle theaterzaal van Hercules. De uitzending van Kempen-TV is op 6 en op 13 december op de even uren te bekijken in een livestream.

Lees meer »

Auteursrecht: Op de foto’s, teksten en (video-) filmmateriaal op de website www.erfgoeddiessen.nl, onze facebookpagina, ons YouTubekanaal, DiessenApp, Diessens FotoAlbum (Brabant Cloud), alle papieren publicaties en op andere beeld- en geluiddragers van of uitgegeven door Stichting Erfgoed Diessen of haar voorganger Fotostichting Diessen rust auteursrecht. Overname van foto’s, teksten en filmmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Erfgoed Diessen.