DIESSENSE ANTOINETTE CHOLIN-RIJK WERD 100 JAAR IN FRANKIJK

Eind november 2013 is deel 21 van Hers en geens dur Diessen gepresenteerd. In dit deel heeft Wil Vennix de bijzondere geschiedenis van “De Toekomst” beschreven. Bijzonder, omdat Zeeuwse beleggers (rijke mosselkwekers), boeren en arbeiders honderd jaar geleden de Diessense heide hebben ontgonnen. Ze waren hier maar een jaar of tien, er werd veel heide ontgonnen, maar ook veel verlies geleden. Vandaar de titel van het hoofdstuk: Het verleden van de Toekomst; Zeeuws kapitaal begraven in Diessense zandgrond.

Eén van de leidende figuren in de ontginningen was Adriaan Rijk, directeur van de Zuid-Bevelandsche Landbouw-Onderneming “De Toekomst N.V.”, welke vennootschap hier vele honderden hectares in eigendom en pacht bezat, vooral langs de weg van Diessen naar Middelbeers. Via Martien Rijk (neef van Adriaan Rijk) kwam Wil in contact met een dochter van Adriaan, Antonia (op z’n Zeeuws Tannetje genoemd en op z’n Frans Antoinette). Dankzij bemiddeling van haar neef konden we haar op haar eeuwfeest een felicitatie laten sturen door de burgemeester van Hilvarenbeek, wat ze zeer waardeerde. Antoinette Cholin-Rijk bleef tot op hoge leeftijd helder en is op 25 juli 2019 op 105-jarige leeftijd overleden. Haar interessante levensverhaal leest u onder het krantenartikel.

Antoinette verhuisde in 1921 naar Frankrijk, toen haar familie uit Diessen vertrok (de ontginningen waren zoals gezegd minder voorspoedig verlopen dan was gedacht). Ze trouwde in Gardefort met de aldaar geboren André Cholin en kreeg met hem twee kinderen. Thans is ze woonachtig in Saint Cyr sur Loire. Haar neef Martien Rijk meldt dat ze ondanks haar gevorderde leeftijd nog 100% bij de tijd is. Ze is niet meer mobiel, maar woont nog wel zelfstandig, dankzij een zorgzame dochter aan de overzijde van de straat. Ze spreekt bij gelegenheid van bezoek uit Nederland nog behoorlijk (oud) Zeeuws en kan het Nederlands ook nog wel een beetje lezen. Ze herinnert zich nog 

zaken uit haar vroege jeugd in Diessen, onder andere de ultramoderne reuzenschuur, waar de koeien naar believen water hadden op elke locatie, revolutionair voor die tijd. Ook de brand in 1921 weet ze zich nog te herinneren.
Puur door toeval valt het artikel in Hers en geens dur Diessen min of meer samen met Antoinette’s 100ste verjaardag. Voor burgemeester Palmen was dit gegeven aanleiding om deze Diessense van geboorte op hartelijke wijze te feliciteren met haar eeuwfeest, zie bijgaande brieven in het Nederlans en het Frans. Verder bijgaand (recente) foto’s van Antoinette en van haar ouderlijke boerderij ‘De Toekomst’.

Beerseweg 26. Na oplevering woont hier de familie Rijk, later o.a. fam. Assinck, Geboers, Van
Esch, Van Gastel, Van Laarhoven. Als we de boerderij vergelijken met de bouwtekening, blijkt
deze naar de voorzijde te zijn uitgebouwd.

Brief van de burgemeester in het Frans en in het Nederlands

Het bedankbriefje vam Mw. Cholin - Rijk