DIESSENS FOTOALBUM nr. 1172

Gepubliceerd op 13 november 2023 om 11:59

De Quote 500 is een bekend fenomeen: elk jaar worden de 500 rijkste Nederlanders weer op een rij gezet. Sommigen – meestal ‘oud geld’ – proberen om van de lijst af te blijven of te komen, anderen – vooral patserige types als Peter Gillis – doen juist erg veel moeite om er wel op te komen. In vroeger tijden had je per gemeente een vergelijkbare openbare rijkenlijst. Het kiesrecht was toen gekoppeld aan het betalen van belasting en om die reden publiceerde de overheid met enige regelmaat een overzicht van de inwoners die de meeste belasting hadden afgedragen. Ton de Jong vond in de archieven van de gemeente Diessen de lijst van 24 hoogstaangeslagenen voor het jaar 1844 en publiceert erover in het binnenkort te verschijnen deel 31 van Hers en geens dur Diessen.

Bovenaan de Diessense ‘Quote 24’ staat de latere burgemeester van Diessen, Norbert van Dijck. Op 4 staat Jacob Goossens uit de vermogende brouwersfamilie die lange tijd de Baarschotse brouwerij in bezit had. Jacob erfde de brouwerij/boerderij die zijn vader Adrianus in 1834 bouwde op de hoek Kerkstraat/Heuvel. Hij was getrouwd met Cornelia Elisabeth Brouwers uit Gilze; samen hadden ze vijf kinderen onder wie Antonetta Willibrorda. Zij trouwde in 1885 met Adrianus Norbertus van Roessel met wie ze in het ouderlijk huis ging wonen. Zij verbouwden hun woning Kerkstraat 7 in 1892 (de eerste steen is nog steeds zichtbaar in de voorgevel) en gingen daar een manufacturenhandel beginnen. (Meer over  de families Goossens en Van Roessel kunt u lezen in het hoofdstuk ‘Van ellen schortenbont en een halve liter bronolie’ door Hans Schoenmaker in Hers en geens dur Diessen deel 5, 1997). Een andere zoon van Jacob Goossens was Augustinus. Hij werd priester en werkte onder meer in Haaren, Tilburg en Meerveldhoven.

Op deze foto zien we vier geestelijken in bijzondere poses. Het ‘Rijke Roomsche Leven’ straalt ervan af! De geestelijke op de voorgrond met tijdschrift/krant in zijn hand is Augustinus Goossens. Zijn vader stond in 1844 op nummer 4 van de lijst van rijkste Diessenaren.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.