DIESSENS FOTOALBUM nr. 1146

Gepubliceerd op 24 oktober 2023 om 22:21

Op 30 september 2022, vier dagen na zijn 80e verjaardag, is Jac Roozen overleden. Jac heeft in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw een stevig stempel gedrukt op het maatschappelijk en politiek leven in de toenmalige gemeente Diessen. Jac dreef samen met zijn echtgenote Maria een varkensbedrijf aan de Laarstraat, waar nu de Laarhoeve is gevestigd (nog steeds in de familie). Jac was bestuurlijk actief binnen de agrarische sector, onder meer als jarenlang voorzitter van de R.K. Boerenbond Diessen, de voorloper van de huidige ZLTO, maar later ook binnen de landinrichting en de reconstructie in het Land van de Hilver.

In 1978 werd Jac in de gemeenteraad gekozen namens de Agrarische Partij, de lijst van de boerenstandsorganisaties. Na twee periodes als raadslid werd hij in 1986 ook wethouder (het was nog vóór het dualisme, de wethouders bleven na hun benoeming lid van de raad). Zijn takenpakket betrof de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting maar raakte zeker ook de agrarische sector. Ook in die tijd waren er al discussies van hoe het verder moest en kon met de landbouw en de (intensieve) veehouderij. Verder werden in die jaren onder meer de sporthal en de Eenhoorn gebouwd. In 1990 ging zijn partij op in het CDA, Jac bleef wethouder. In 1994 eindigde zijn wethouderschap, maar Jac bleef raadslid tot de herindeling per 1 januari 1997. In totaal was hij dus bijna 19 jaar raadslid. Stichting Erfgoed Diessen wenst echtgenote Maria, kinderen en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

 

Foto: Jac Roozen legt op 29 april 1986, aan het begin van zijn tweede periode, de eed als raadslid af. Half verscholen achter burgemeester Ruud Reinders zien we links ‘eerste ambtenaar ter secretarie’ San van de Velden en rechts notulist Jos Vingerhoets. Onder het kruisbeeld (Diessen was toen nog door en door katholiek en aan scheiding van kerk en staat deed men blijkbaar niet echt!) zit Adriaan van den Hout, raadslid en fractiegenoot van Jac. Rechts zien we Annemie Evers-Kieboom en Jan Evers, raadsleden van Fractie Haghorst. Plaats van handeling is de raadszaal op de eerste verdieping van het toenmalige gemeentehuis Willibrordusstraat 12. De foto is gemaakt door Wil Venderbosch.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.