Hers en geens dur Diessen, deel 31

 

Kamp Baarschot
De bewogen geschiedenis van een woonoord

door Ine Gimbrère-Straetmans

Wanneer je over de Westelbeersedijk en Spreeuwelsedijk van Baarschot naar Westelbeers rijdt, zie je kort na vakantiepark Duc de Brabant aan de rechterzijde enkele gebouwen en een oude barak in een bosrijke omgeving staan: de groepsaccommodatie van (voorheen) de Spreeuwel. In Diessen en omstreken is deze plek ook bekend geweest als ‘Kamp Baarschot’. Daar hebben – al dan niet vrijwillig – ook in het verleden diverse groepen mensen verbleven. Maar hoe zit het precies?

Vierentwintig rijke Diessenaren in 1844

door Ton de Jong

Waar tegenwoordig belastingheffing met geheimhouding is omgeven, was dat vroeger totaal anders. De overheid publiceerde zelfs lijsten met daarop de inwoners van de gemeente die de meeste belasting hadden betaald, mét de bedragen erbij. Van Diessen is alleen de lijst van 1844 bewaard gebleven. Ton de Jong dook erin en doet verslag van deze Diessense ‘Quote 24’ van 180 jaar geleden.

Wild voetbal

door Ad van Doormaal

Van ongeveer 1970 tot begin van deze eeuw waren in veel Kempische dorpen wild-voetbal-elftallen, ook wel buurt-, café- of recreatievoetbalelftallen genoemd. Ook in Diessen, Haghorst en Baarschot was een aantal van deze clubs actief. Ad van Doormaal, zelf jarenlang voortrekker van zo’n team, blikt terug op dit intussen zo goed als verdwenen fenomeen aan de hand van zijn eigen elftal Baarschot 2. Daarnaast komen ook kort andere Diessense recreatievoetbalteams ter sprake.

Natuurfilmer Roel Diepstraten leeft zijn avontuur

door Jan Smulders

Roel Diepstraten, geboren en getogen in Haghorst, heeft zijn vleugels uitgeslagen en is inmiddels nationaal en internationaal actief. Filmen, fotograferen, gidsen – alles draait bij Roel om de natuur. Aan Jan Smulders vertelt hij alles over zijn grote passie.

Het huis van Opa Koos en Oma Mies

door Aize Kijlstra

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het bij westerlingen een rage om vervallen boerderijen op het Brabantse platteland te kopen en om te bouwen tot woonboerderij. Behalve de naam van de laatste bewoner was er echter vaak weinig bekend over de geschiedenis van de boerderij. Dankzij de digitalisering van archieven, zoals bevolkingsregisters, aktes, kaarten en kranten is het intussen mogelijk om van de meeste panden de geschiedenis te achterhalen. In dit hoofdstuk beschrijft Aize Kijlstra, schoonzoon van de familie Sluiters, de interessante geschiedenis van hun woonboerderij aan het Molen-eind 8 in Baarschot.

100 jaar Wilhelminakanaal

door Bertrand Verhelst

In 1923 was het Wilhelminakanaal, na vele jaren voorbereiding en graven, eindelijk klaar. Het kanaal heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de kern Haghorst: het is een twee-eenheid. Dit eeuwfeest was voor Commissie Kleine Kern Haghorst aanleiding voor een fototentoonstelling en fotowedstrijd, waarvan we hier een impressie geven.

Piet Vingerhoets soldaat van de Paus

door Ad Reijrink

Tot 1860 regeerde de Paus over een aanzienlijke Kerkelijke Staat. In de strijd met de nationalisten verloor de Paus viervijfde deel van zijn land en zag zijn rijksgebied gereduceerd tot ‘Rome met een tuintje’. Om dat laatste stuk grondgebied te behouden, deed hij een beroep op de katholieke jongeren van over de hele wereld om voor de Paus te komen strijden. Uit geen land stroomden zoveel jongeren naar Rome dan uit het pausgezinde Nederland. Bijna vierduizend Nederlandse mannen namen dienst als ‘Pauselijke Zouaaf’. Een van hen was Piet Vingerhoets uit Diessen. Ad Reijrink schetst zijn bewogen leven.