HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 29

 

Ron van den Hout verlangde een leven in
dienst van God - En zo geschiedde

door Jan Smulders

Ooit waren kerk en geloof alom in het leven aanwezig, zeker in Diessen. Dat sloeg om. Juist in de periode dat de katholieke geloofsbeleving verflauwde en kerken leegliepen, koos onze dorpsgenoot Ron van den Hout zeer bewust voor het priesterschap. Aan Jan Smulders vertelde Ron – inmiddels bisschop – openhartig over zijn jeugd en zijn leven in dienst van God.

Terugblik onthulling 12 mei 1940-brug

door Wil Vennix

De 12 mei 1940-brug ofwel Pont de 12 Mai 1940 is exact 81 jaar na de bloedige slag waarbij elf Franse militairen sneuvelden officieel ‘onthuld’. Ondanks de coronabeperkingen was het een waardige plechtigheid. In dit artikel blikt initiatiefnemer Wil Vennix terug op deze bijzondere gebeurtenis en belicht hij enkele nieuw ontdekte foto’s.

De Diessense gymnastiekclubs

door Ad Reijrink

De RKJB en RKBJB, die later samen de KPJ vormden, waren in Diessen decennialang de belangrijkste verenigingen voor de jeugd. Ook de daaruit voortkomende gymnastiekclubs hadden een belangrijke maatschappelijk functie: ze zorgden voor sportieve ontspanning en ontmoeting in een tijd dat er verder erg weinig te doen was. Ad Reijrink beschrijft de opkomst en neergang van de Diessense gymnastiekclubs.

Van heide naar productiebos tot gevarieerd natuurgebied
Bosgebied 't Stuk

door Ad van Doormaal

Bosgebied ’t Stuk tussen Diessen en Middelbeers was tot ongeveer 1900 een heidegebied. Toen is het opgeplant tot dennenbos voor de productie van mijnhout. ’t Stuk is altijd beschouwd als een saai bos dat als natuurgebied niet interessant is. De laatste decennia is men bezig het om te vormen tot gevarieerde natuur. Daarnaast heeft de mens er tal van interessante plekjes gemaakt.

Opnieuw een straatje om

door Wil Vennix

In Hers en geens dur Diessen deel 27 belichtte Wil Vennix de achtergrond en betekenis van de straatnamen in Baarschot, Haghorst en Diessen. Twee jaar later is het tijd voor een update, waarin met name de naam ‘Laarplein’ – tegelijkertijd nieuw en eeuwenoud – wordt toegelicht.

Voor de rechter tussen 1830 en 1930
Diessenaren over de schreef

door Ton de Jong

Hoewel het gros van de Diessenaren zowel vroeger als nu is te betitelen als ‘goei volk’, gaan er natuurlijk ook altijd enkelen over de schreef. Ton de Jong inventariseerde de dorpsgenoten die tussen 1830 en 1930 voor de rechter kwamen. Hij stuitte op veel stroperij en diefstal en een aantal geweldsdelicten.