HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 26

 

Terugblik op een fantastisch jubileumjaar

Sneeuwpop, een smaakvol Kerstmenu
Opkomst en teloorgang van het CDA

door Sjak Janssen

Langzaam trokken de laatste dagen van het jaar aan ons voorbij. Een periode waarop de winter genadeloos zijn stempel drukte. Lange koude, natte en stormachtige avonden hielden de mensen binnenshuis. Kerstbomen werden opgetuigd en sierlijk verlicht. Want Kerstmis stond voor de deur, een feest dat van oudsher nauwelijks enige rockpotentie toegedicht werd. Sinds 1981 was hierin een kentering waarneembaar. Veel jongeren wisten de weg te vinden naar manege Taxandria aan de Emmerseweg in Diessen waar het eerste Kerstvollukfestival plaatsvond. In twee jaar tijd groeide dat festival uit naar het Pinkpop van Kerstmis: Sneeuwpop. Aan het ontstaan van dat festival ging een heel verhaal vooraf.

‘t Broek door de lens van drie fotografen

foto’s van Piet van Abeelen, Henk van Tilburg en Siem Zwaard

Het Diessens Broek was altijd al een belangrijk weidevogelgebied. Sinds 2010 is het teruggegeven aan de natuur. De fosfaatrijke grond is afgegraven en de Reusel meandert weer. Planten en dieren zijn er blij mee. Ze zijn terug na een lange afwezigheid. Met de veranderende natuur wordt in het gebied een nieuwe soort aangetroffen: de fotograaf. Het gebied is een eldorado voor natuur- en landschapsfotografen. Drie fotografen van diverse pluimage gunnen ons een blik door hun lenzen.

Stilstaan bij 50 jaar Deusone

door Wil Vennix

Volgend jaar is het een halve eeuw geleden dat Deusone werd opgericht. In dit hoofdstuk staat oud-Deusoneredacteur Wil Vennix stil bij de cruciale betekenis die het blad de eerste decennia had voor de Diessense gemeenschap. Wil heeft daarbij niet gestreefd naar een allesomvattende geschiedschrijving maar grasduint door de historie aan de hand van opvallende gebeurtenissen, anekdotes, foto’s en herinneringen van oud-redactieleden.

Vijftig jaar Hercules

door Ad van Doormaal

Bijna vijftig jaar geleden, op 10 april 1969 werd de eerste spade voor Hercules in de grond gestoken. Hoewel er nogal hoog van de toren werd geblazen, was Hercules aanvankelijk niet meer dan een gymzaal met kleedlokalen en een vergaderzaaltje. In de loop der jaren is het uitgebouwd tot een sport-, ontmoetings- en partycentrum. Ad van Doormaal, oud-lid van het stichtingsbestuur, blikt in dit artikel terug op de geschiedenis van Hercules. Hij gebruikte daarbij informatie die Ad Hoozemans en San van de Velden eerder uit de gemeentearchieven aandroegen.

Diessenaar schreef in 1877 ‘De Palmenzondag’

Het zwarte wereldbeeld van een astmalijder

door Ton de Jong

140 Jaar geleden overleed Diessenaar Sjef Vissers. Deze kleinzoon van burgemeester Lombarts schreef kort voor zijn dood een bijzonder boek: ‘De Palmenzondag’. Ton de Jong ontdekte dit manuscript onlangs op een veiling en doet verslag van de opmerkelijk zwartgallige inhoud.