HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 25

 

’n Drievoudig jubileum

In de geest van Gust de Vries…
Van eerbetoon tot dorpsgeschiedenis

door Ryan Palmen, burgemeester van Hilvarenbeek

Fotorubriek na 1000 afleveringen
nog steeds springlevend!

De Fotorubriek trekt al bijna veertig jaar elke veertien dagen veel belangstelling. Lange tijd was de rubriek een vaste waarde in de – toen nog ‘papieren’ – Deusone. Thans verschijnt de Fotorubriek nog steeds op papier (in de Hilverbode) en daarnaast digitaal. Begin 2017 bereikte de rubriek de magische grens van 1000 afleveringen. Alle reden voor een feestelijke terugblik.

Wat Dies… meer zij

Wat Dies… meer zij is zonder twijfel hét standaard fotoboek van Baarschot, Haghorst en Diessen. Maar liefst 1850 exemplaren van dit prachtige boek vonden hun weg naar geïnteresseerden in Diessen en omgeving, maar even goed in verre buitenlanden als Canada en Australië. Voor alles is het boek een eerbetoon aan Gust de Vries.

25 jaar Fotostichting Diessen

Het succes van de uitgave van Wat Dies… meer zij leidde tot de overtuiging dat het goed zou zijn om aan dit werk een vervolg te geven. De oprichting van de Fotostichting Diessen was daarvan het gevolg. Het positieve eindsaldo van Wat Dies… meer zij vormde het beginkapitaal van de stichting, die op 4 december 1991 notarieel is opgericht.

Nominaties Diesselfie-wedstrijd

25 maal Hers en geens dur Diessen

Al snel na de oprichting van de Fotostichting ontstond het idee om jaarlijks een boekje uit te brengen. Een mooie mix van verhalen en plaatjes, die een breed publiek kan aanspreken. Al vanaf het begin wordt de redactie gevormd door Ad van Doormaal en Wil Vennix, die daarnaast ook een deel van de artikelen voor hun rekening nemen. Vanaf deel 12 wordt de opmaak van het boekje verzorgd door Ad van Korven.

Ton Derks, omslagontwerper van Hers en Geens dur Diessen

De voorkaften van alle vijfentwintig tot nu toe verschenen deeltjes van Hers en geens dur Diessen danken hun vormgeving aan de Diessense kunstenaar Ton Derks.

Introductie ‘dorpsfiguren’

In de delen 1 tot en met 24 van Hers en geens dur Diessen zijn vele mooie plaatjes gepresenteerd en interessante verhalen verteld. Maar er zijn ook veel mensen geportretteerd. Velen van hen verdienen, elk om een andere reden, de typering ‘dorpsfiguur’. In de negentien hierna volgende artikelen duiken Ad van Doormaal en Wil Vennix in de 24 vorige delen en laten ze een aantal Diessense dorpsfiguren de revue passeren. Van regenten en pastoors tot ontginners en zonderlingen aan de rand van de samenleving. Samen gaven ze het leven in Baarschot, Haghorst en Diessen kleur.

Oudste Diessense foto’s

door Cees Prinsen

De oudst bekende foto uit Diessen in de collectie van de Fotostichting Diessen was lange tijd een schoolfoto uit 1889 met meester Klaas de Brouwer (zie Wat Dies… meer zij, pagina 93). Cees Prinsen ontdekte bij toeval twee bijzondere foto’s van Diessenaren die zo’n 30 jaar ouder zijn.

Kroniek van een veranderende dorpsgemeenschap

door Emmanuel Naaijkens

Als redacteur en drijvende kracht van Tussen Paradijs en Toekomst, het tijdschrift van de Heemkundige Kring, recenseerde Emmanuel Naaijkens vele delen van Hers en geens dur Diessen. In deze bijdrage blikt hij terug op de volle 24 jaar.

Een herberg ten halve, rijksmonument vanaf 2001

door Ton de Jong

Bekenaar Ton de Jong leverde diverse mooie artikelen voor Hers en geens dur Diessen. Ton heeft een vlotte pen en haalt telkens weer onverwachte nieuwe informatie uit de archieven naar boven. In deze bijdrage haakt hij in op een artikel over Huiske ten Halve.

Terugblik op ‘Paradijs of nachtmerrie?’

door Ad Reijrink

Deel 15 van Hers en geens dur Diessen is zowel het dikste als het bestverkochte deel uit de serie. Beide records werden veroorzaakt door het prachtige en ontroerende hoofdstuk over de Diessense emigranten in Brazilië. Auteur Ad Reijrink blikt terug.