HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 21

 

Over het verleden van de Toekomst
Zeeuws kapitaal begraven in Diessense zandgrond

door Wil Vennix

Het gebied langs de Beerseweg staat bekend als De Toekomst. Deze naam herinnert aan een bijzondere episode in de Diessense geschiedenis begin 20e eeuw. Rijke oesterkwekers uit Yerseke wilden met hun N.V. De Toekomst op grootschalige, Zeeuwse, wijze de Diessense heide ontginnen. De ambities waren groot maar al na enkele jaren werd gesproken van een ‘droevige, doch leerzame lijdensweg’. Wil Vennix vertelt hoe honderd jaar geleden Zeeuws geld werd begraven in de schrale Diessense zandgrond.

De verspieder van de Satan
Diessens openluchtspel opgevoerd in 1958 en 1978

door Ad van Doormaal

Ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de kerktoren in 1958 schreef de toenmalige kapelaan Maas het torenspel ‘De verspieder van de Satan’. Twintig jaar later, in 1978, werd het spel bij de wedergeboorte van de Diessense Pinksterfeesten opnieuw opgevoerd. Ad van Doormaal blikt terug op beide succesvolle uitvoeringen.

De voormalige cultus van St. Willibrordus in Diessen

door Jan van Helvoirt

Of Willibrordus ooit in Diessen is geweest en in deze contreien heeft gepredikt, wordt door de schrijver van dit artikel, Jan van Helvoirt, sterk in twijfel getrokken. Volgens hem hebben de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo hier altijd de dienst uitgemaakt. De verering van St. Willibrordus, die sinds de vijftiende eeuw in Diessen hoogtij vierde, is volgens hem niet gestoeld op enig historisch feit. Daarom is Jan zo blij met de nieuwe naam voor de parochie, Norbertus, waarmee wél recht wordt gedaan aan de geschiedenis.

De laatste veldwachter van Diessen

door Hans Schoenmaker

Diessen kreeg in 1810 een gemeenteveldwachter, die alleen bevoegd was binnen de eigen gemeente. Vaak werd hij daarom ook aangesteld als onbezoldigd Rijksveldwachter, zodat hij ook buiten de gemeente ingezet konden worden. In 1942 werd de gemeenteveldwachter opgeheven. Gemeentepolitie en Rijkspolitie voor gemeenten met minder dan 25000 inwoners namen de taak over, totdat deze twee groepen in 1994 samengevoegd werden tot één politieorganisatie.

Kunstwerken in Diessen

door Ad van Doormaal

Diessen telt een aantal openbare kunstwerken dat het aanzien beslist waard is. Het merendeel is tot stand gekomen tijdens het burgemeesterschap van Ruud Reinders (1973 tot 1996), onder auspiciën van de Kunstkring. Ad van Doormaal beschrijft ze in onderstaand artikel, waarbij kunstenaar en oud-Kunstkringvoorzitter Louis de Groot hem van de relevante gegevens voorzag. Onze dorpsfotograaf Henk van Tilburg en Louis de Groot maakten de foto’s.