HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 17

 

De Commissaris der Koningin op bezoek in Diessen tussen 1895 en 1924

door Wil Vennix

Een eeuw geleden was mr. A.E.J. baron van Voorst tot Voorst Commissaris der Koningin van Noord-Brabant. Hij ging regelmatig op ambtsbezoek in de gemeenten en maakte openhartige aantekeningen van hetgeen hij aantrof. In dit hoofdstuk worden de zeven verslagen van zijn bezoeken aan de gemeente Diessen weergegeven, telkens voorafgegaan door een toelichting van Wil Vennix.

Ons moeder en de zusters; een verhaal uit de oorlogstijd

door Sjard Habraken

Miet Habraken-Vingerhoets verwondde zich aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door het oprapen van een granaatscherf. Dankzij de goede zorgen van de Engelse legerartsen en, vooral, de zusters van het klooster werd ze weer ‘unnen ollinge’. Haar zoon Sjard heeft het verhaal dat zijn moeder zo vaak heeft verteld, aan het papier toevertrouwd.

Een verdwenen brouwerij op het Baarschotse Teechoven

door  Jan van Helvoirt

De Baarschotse ‘Ouwe Brouwerij’ dateert van 1717, maar in de directe omgeving stond daarvóór ook al een brouwerij. Jan van Helvoirt duikt in de geschiedenis van die brouwerij annex boerderij, die de naam Teechoven droeg. Enkele eeuwen later verrijst vlak bij deze historische locatie een nieuwe woonwijk met de naam ‘Brouwershof’.

Boerenovertrek van de bank in 1966

door Resie van Korven - van Gils

Op 2 april 1966 huisde de Boerenleenbank over van een kantoortje bij de boerenbond op de hoek Julianastraat/Laarstraat naar een nieuw kantoor aan de Echternachstraat. ‘Kassier’ Harrie van Gils wilde oude tradities graag levend houden en vroeg daarom aan de buurt de bank over te huizen met een boerenovertrek. Aan de hand van foto’s en herinneringen van buurtbewoners is dit folkloristische  gebeuren gereconstrueerd.

Stenen met een verhaal

door Hans Schoenmaker

De geschiedenis ligt voor het oprapen. Als je je ogen de kost geeft zie je naast oude boerderijen, monumentale bomen, kapelletjes en historische panden ook kleinere roerende monumenten, die ons iets kunnen vertellen over de Diessense geschiedenis. Zo zijn er her en der verspreid door de gemeente zogenaamde schampstenen of schampkeien te vinden, ieder met een eigen verhaal.

Terugblik op Comité Diosna

door Ad Nooijens

Comité Diosna draagt al vele decennia de zorg voor organisatie van officiële en feestelijke gebeurtenissen in Baarschot, Haghorst en Diessen die niet door een bepaalde vereniging worden georganiseerd. Sinterklaas, Koninginnedag, Dodenherdenking, priesterfeesten enzovoorts, Diosna zorgt steeds dat het perfect verloopt. Ad Nooijens blikt terug op de bijna dertig jaar dat hij voorzitter van het Comité was.

De Reusel zal weer kronkelen in ‘t Diessens Broek

door Ad van Doormaal

De Reusel stroomt vanaf het Turkaa onder de Beerseweg door in noordelijke richting naar het Wilhelminakanaal door het Diessens Broek. Dit open gebied van weiden en hooilanden is een belangrijk weidevogelgebied, waar o.a. grutto’s en watersnippen te vinden zijn. Langs de sloten wordt niet gemaaid en in de daardoor ontstane ruigten nestelen kneu en bosrietzanger. Een deel van de hooilanden wordt verschraald, waardoor zeldzame planten kunnen opkomen. Landinrichtingscommissie de Hilver is bezig om dit gebied een heel ander aanzicht te geven.

Thuis in het Diessens Broek;

Jan van Gestel beschermt weidevogels

door Kees van Kemenade; tekeningen door Ton Derks

Gevederde vrienden, zo noemen wij onze vogels rondom het huis, of in bos en veld, wel eens. Die uitdrukking geldt zeker voor Jan van Gestel, die al van jongs af aan ronddwaalt in het uitgestrekte en onbewoonde gebied van het Diessens Broek tussen Diessen, Haghorst en het Wilhelminakanaal. Kees van Kemenade toog met Jan op pad door de drassige weilanden en bosjes aan weerskanten van de rivier de Reusel en vroeg hem waarom zoveel vogels dit gebied uitkiezen om er naar eten te zoeken en hier hun kroost voort te brengen. De tekeningen bij dit hoofdstuk zijn van Ton Derks.