HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 12

 

De korte maar hevige geschiedenis van de Supportersclub Henk Baars

door Ad van Doormaal

Van 1975 tot 1995 was Diessenaar Henk Baars actief als wielrenner. Hij specialiseerde zich tot veldrijder, waarvan hij van 1985 tot 1995 zelfs zijn beroep maakte. Een luidruchtige schare fanatieke fans volgde hem naar de meeste wedstrijden in binnen- en buitenland. In die periode was de “supportersclub Henk Baars” een fenomeen, dat nergens zijn gelijke kende. Aan de hand van de carrière van Henk Baars beschrijft Ad van Doormaal de korte maar hevige geschiedenis van deze unieke club.

Nomadenbestaan en sprekende stenen:

Onderkomens van de jeugdbeweging

door Ad van Korven

In februari 2004 was het twintig jaar geleden dat het jeugdhuis van Jong Nederland geopend werd. Tijdens de opening van de Bolster sprak burgemeester Reinders de woorden: “Aan het nomadenbestaan van Jong Nederland is een eind gekomen.” Ad van Korven volgde de trektocht langs de onderkomens van de jeugdbeweging.

Verhalen uit De Eikelaar

Opgetekend door Wil Vennix

Ooit was het ‘de grootste huiskamer van Diessen’. Verenigingen waren hier van oudsher thuis en in de zaal trouwde en rouwde heel Diessen. En toch is definitief het doek gevallen voor één van de meest vertrouwde horecagelegenheden in Diessen: de Eikelaar. Frans en Netje van Hoof stichtten in 1940 hier hun café. In 1972 namen zoon Jan en zijn vrouw Joke het roer over. Najaar 2004 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. In de afgelopen 64 jaar is in de Eikelaar ontzettend veel gebeurd en nog veel meer gepraat. Wil Vennix legde een aantal van deze verhalen vast op papier, zodat ze niet verloren gaan. En of ze allemaal waar gebeurd zijn? Tja, dat weet je met kroegverhalen nooit hè?

Terugblik op 75 jaar: Van Boerinnenbond tot KVO

door Riet Rombouts

In 1929 werd in Diessen een afdeling van de RK Boerinnenbond opgericht. Eind jaren ’60 werd de naam gewijzigd in Katholieke Vrouwen Organisatie, ten teken dat ook niet-agrarische dames van harte welkom waren. In de 75 jaar van haar bestaan heeft deze vereniging veel betekend voor haar leden, zowel op het vlak van nuttige cursussen als wat betreft de ontspanning en gezelligheid.

Diessense toren: eeuwenlang bron van onderdanig onderhoud

door Jan van Helvoirt

De Diessense kerktoren trok dit jaar extra de aandacht als gevolg van de grondige restauratie. Voor Jan van Helvoirt was dit aanleiding om in de geschiedenis van de Diessense ‘stopnaold’ te duiken. Een bonte verzameling verhalen is het resultaat. De tekst wordt onder meer verluchtigd met foto’s van de restauratie.