HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 11

 

De Hertgang, oud cultuurland tussen Baarschot en Dun

door Jan van Helvoirt

De Hertgang is het oostelijke gedeelte van het 2500 hectare grote natuurgebied De Utrecht, eigendom van de gelijknamige verzekeringsmaatschappij (thans Fortis geheten). Een groot gedeelte van de Hertgang, daar waar de Reusel zo prachtig door de bossen kronkelt, ligt op het grondge bied van de voormalige gemeente Diessen. Jan van Helvoirt, woonachtig in Esbeek maar geboren en getogen in Diessen, heeft zich verdiept in de geschiedenis van dit op het eerste gezicht zo ongerepte natuurgebied.

Brariatius, Diessen op de Romeinse kaart gezet

door Frank van Hest
In 2001 leverden opgravingen in het Reuseldal het zo lang verwachte bewijs dat Diessen al in de Romeinse tijd bewoond was. Frank van Hest, een van de vrijwillige medewerkers aan de opgravingen, beschrijft hoe op een naburig weiland in maart 2003 een nieuwe vondst is gedaan: een klein, maar zeer bijzonder, stukje aardewerk uit het begin van onze jaartelling.

Meisje (gedicht) 

door Tom Tacken

Op 31 augustus 2003 solliciteerde Tom Tacken in zijn column in het Brabants Dagblad naar de functie van dorpsdichter van Diessen. Aanleiding was de benoeming, kort daarvoor, van zijn journalistieke collega Jace van de Ven tot stadsdichter van Tilburg. De redactie van Hers en geens dur Diessen sprong op dit spontane aanbod in en daagde Tom uit een gedicht te schrijven. Hoewel de columnist uiteraard slechts ironie had willen bedrijven en zeker geen hogere dichtkunst, voelde hij zich wel aangesproken.... en zie hier het resultaat: een ode op de 'Diessense deerne', het meisje met schaapje en hondje bij de Rabobank.

De kunstschatten van de Diessense kerk   

door Paul Spapens

De Diessense Willibrorduskerk bevat een rijke schat aan beelden, houtsnijwerk en kerkelijke voorwerpen. Paul Spapens vraagt zich af of de Diessenaren zich wel realiseren hoeveel pracht zij in hun midden hebben. In dit hoofdstuk leidt hij ons rond door de kerk en maakt hij ons bewust van de schoonheid die we zelf misschien niet meer zien.

Van schuurkerkkoor tot gemengd koor   

door Cees van Bijsterveldt

In dit hoofdstuk vertelt Cees van Bijsterveldt de geschiedenis van het kerkkoor zoals dat door de eeuwen heeft bestaan. Sint Cecilia, patrones van de zangers, was daarbij heel belangrijk. Rond haar feestdag op 22 november werden en worden belangrijke activiteiten betreffende het kerkkoor georganiseerd. De geschiedenis van het kerkorgel, als belangrijk onderdeel van de zang in de Eucharistieviering, wordt ook beschreven.

Tekens van bijgeloof  

door Hans Schoenmaker

Meester Lauwers uit Esbeek schreef in 1924 over de Diessense kerk: "We staan zoo voor de prachtige kerk, een der mooiste Gothische bouwwerken uit een grote omgeving. Een kijkje in dit Godshuis bevalt stellig." In Hers en geens dur Diessen deel 3 werd de bouwhistorie en het interieur van de kerk belicht. Het exterieur echter biedt ook veel interessants. Zo schrijft W. van Leeuwen dat de rankheid van de westtoren met zijn vijf geledingen door maar weinig Brabantse torens wordt geëvenaard. De trouwe kerkbezoeker zal het interieur uit den treure kennen, maar zijn hem de geheimzinnige tekens op de buitenmuren wel eens opgevallen?

75 jaar Willibrordusschool   

door Ad van Doormaal

Op 1 november 1929 werd de openbare jongensschool die stond op de hoek van de huidige Laarstraat en de Heuvelmansstraat door het kerkbestuur Sint Willibrordus overgenomen van de gemeente Diessen. Daarmee was de katholieke Willibrordusschool geboren. Op 1 november 2004 bestaat de Willibrordusschool dus 75 jaar. Onderstaande foto's geven een beeld van de periode tot de invoering van de basisschool in augustus 1985. Sindsdien is de school gegroeid naar ruim 400 leerlingen. Van de periode vanaf 1985 zijn hier geen foto's afgedrukt. Die volgen later bij het grote feest, dat op 27, 28 en 29 april 2004 gevierd gaat worden. Bij die gelegenheid zal er een boekje worden uitgebracht met de complete geschiedenis van '75 jaar Willibrordusschool'.