HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 9

 

Van Boerenbond en CAV tot Brameco-Zon                                     

door Wil Vennix en Maarten Hendrikx

Tot voor enkele decennia was de landbouw in Diessen de overheersende bedrijfstak. Binnen de agrarische sector speelde de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging CAV een prominente rol. Aanvankelijk onderdeel van de RK Boerenbond Diessen, later zelfstandig en aan het eind van de 20e eeuw - na drie fusies - opgegaan in Brameco-ZON. Hoog tijd voor een historische terugblik.

De verhalen van Jaon de Zak  

door Ad van Doormaal

Legendarisch zijn ze bij oudere Diessenaren: de verhalen van Jaon de Zak. Als rasechte Diessenaar heeft ook Ad van Doormaal er in zijn jeugd talloze gehoord. Later tekende hij bij oudere Diessenaren nog meer sterke verhalen op. Anno 2001 vond hij het tijd worden om ze vast te leggen voor het nageslacht. Vandaar dit hoofdstukje.

Herberg Kerkzicht en haar uitbaters  

door Ad Hoozemans

Café Kerkzicht aan de Heuvelstraat heeft de laatste dertig jaar nogal wat uitbaters gehad. Voorheen was het bijna 140 jaar eigendom van de familie Timmermans, in totaal vier generaties. In dit hoofdstuk een overzicht van de uitbaters en de geschiedenis van het café.

Hers en geens dur Diessen

met Jan Klessens

Jan Klessens (72) uit Diessen voert ons aan de hand van een aantal tekeningen en schilderijen, in zwart-wit gefotografeerd door Henk Noordermeer, hers en geens dur Diessen.

Diessen geplunderd in 1702: niet met de Franse slag!

door Jan van Helvoirt

In 1702 en de daarop volgende jaren was onze regio het strijdtoneel van oorlogen tussen de toenmalige grootmachten Frankrijk en Engeland. Jan van Helvoirt vertelt op beeldende wijze hoe de Diessense bevolking drie eeuwen geleden zuchtte onder de gesel van de plunderende troepen.

Boerenovertrek   

door Ad van Doormaal

Als in de eerste helft van de vorige eeuw een boerengezin in de Kempen ging verhuizen, was het een goed gebruik om hen met de hele nieuwe buurt te gaan halen en over te 'trekken'. Dat was noodzaak, een zaak van burenhulp. Het verschijnsel 'boerenovertrek' bestaat in onze contreien nog steeds, maar nu is het louter folklore. Een aantal foto's van een Baarschotse boerenovertrek uit 1941 zijn uitgangspunt van dit hoofdstuk.

Een praatje bij een plaatje

In 1978 startte Deusone de Fotorubriek, waarin oude foto's getoond en beschreven worden. De foto's en de gegevens werden veelal beschikbaar gesteld door Gust de Vries. Sinds 1992 verzorgt de Fotostichting deze rubriek. In dit hoofdstukje publiceren we een aantal foto's die al eerder in de Fotorubriek hebben gestaan alsmede enkele foto's van onze dorpsfotograaf Bas van Spreeuwel.