HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 8

 

Diessenaar van de 20e eeuw

door Ad van Doormaal en Wil Vennix

Waar een gewone jaarwisseling tal van mensen al tot nadenken stemt - neem alleen al maar het verschijnsel 'goede voornemens voor het nieuwe jaar'! - geldt dit voor een eeuw- of zelfs millenniumwisseling uiteraard nog veel sterker. De Fotostichting Diessen heeft de overgang naar de 21e eeuw aangegrepen om terug te blikken en heeft de vraag opgeworpen wie het grootste stempel heeft gedrukt op Diessen in de 20e eeuw. De vraag stellen was eenvoudig, haar beantwoorden bleek aanzienlijk moeilijker!

Timmermans Diessen: van strohandel naar logistieke dienstverlening

door Ad Hoozemans en Ad van Doormaal

Het bedrijf Timmermans is de grootste werkgever van Diessen. In dit hoofd- stuk beschrijft Ad Hoozemans hoe de oprichter Jo Timmermans de grondslag van dit omvangrijke bedrijf heeft gelegd en welke verdiensten hij voor onze gemeenschap heeft gehad. Ad van Doormaal gaat in op de stormachtige groei die tenslotte geleid heeft tot het huidige bedrijf Timmermans.

Ode aan de lindeboom

door Mieke Hendrikx

Op initiatief van de Stichting Hilvarenbeek 2000 zijn op 22 maart 2000 in alle zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek evenzovele lindebomen geplant. Doel hiervan was een blijvende herinnering te realiseren aan de millenniumwisseling en tevens een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid tussen de zes kernen. Het planten van de millenniumbomen werd gecombineerd met de landelijke boomfeestdag, vandaar dat de basisschooljeugd een prominente plaats in het geheel kreeg. Ter gelegenheid van het planten van millenniumbomen schreef wethouder Mieke Hendrikx een 'ode aan de lindeboom', die steeds ter plaatse door een of meer leerlingen werd voorgelezen. De Haghorstse linde staat aan de Wit- venstraat, de Diessense op het Van den Elsenplein en de Baarschotse op de hoek Tongerloseweg-Esbeeksedijk.

Adriaan Jacobus Lombarts, van maire tot schout en burgemeester

door Hans Schoenmaker

Na eeuwenlang samen met Hilvarenbeek, Riel en Westelbeers één heerlijkheid te hebben gevormd, werd Diessen in 1810 een zelfstandige gemeente. De leerlooier Adriaan Lombarts werd de eerste burgemeester,
toen nog op z'n Frans 'maire' genoemd. In dit hoofdstuk wordt geschetst hoe Lombarts een prominente rol speelde in de Diessense gemeenschap van de eerste helft van de 19e eeuw.

Dokteren in Diessen: over twee eeuwen geneeskunde in het Diessen van weleer 

door Jan A.M. van Eijck

Voor genees-, heel- en verloskundige hulp waren inwoners van Diessen tot 1959 eigenlijk altijd aangewezen op de doktoren en vroedkundigen uit Hilvarenbeek. Ook de praktijk van gemeentearts werd eeuwenlang gecombineerd uitgevoerd, voor de gemeente Hilvarenbeek en tegelijk voor de gemeente Diessen. Toen in 1959 dokter Juten zich in Diessen vestigde, had Diessen eindelijk een eigen dokter!

Hers en geens dur Diessen 

met Janus Kluijtmans
Janus Kluijtmans (81) uit Hilvarenbeek voert ons aan de hand van een aan- tal tekeningen en schilderijen, die door onze fotograaf Henk Noordermeer in zwart-wit zijn gefotografeerd, hers en geens dur Diessen.

De schatten van Sint Joris    

door Ad van Doormaal

In dit hoofdstuk willen we u een aantal bezittingen tonen van het Diessense gilde Sint Joris. Hoewel het gilde in de loop der eeuwen twee keer door plundering en brand vrijwel al zijn bezittingen heeft verloren, is er toch nog een rijke schat aan voorwerpen en gildezilver aanwezig. Daarnaast tonen we nog enkele foto's van bijzondere evenementen.