HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 4

 

De schat van Baarschot 

door Hans Schoenmaker
Iedereen droomt er wel eens van een schat te vinden. Een pot met oude munten bijvoorbeeld, die in een ver verleden in de grond is verstopt en nooit is teruggevonden. Een inwoner van Diessen overkwam dit in 1984 op zijn akker in het zuidelijkste deel van Baarschot. Hans Schoenmaker beschrijft de vondst en de mogelijke achtergronden.

Hers en geens dur Diessen

met Jacques van Baar
Alle beeldmateriaal over Diessen verzamelen en beschrijven. Dat is een van de doelstellingen van Fotostichting Diessen, de uitgeefster van dit boekje. Voor het merendeel bestaat dit beeldmateriaal uit foto's, maar gelukkig zijn er ook veel tekeningen en schilderijen van Diessen gemaakt.
De 74-jarige Diessenaar Jacques van Baar leidt u aan de hand van een aantal aquarellen (oorspronkelijk in kleur, maar in ons boekje zwart-wit afgedrukt) 'hers en geens dur Diessen'.

Bieboeren in Diessen

door Ton van Doormaal
Naast de beide schuttersgilden St. Joris en St. Sebastiaan kende Diessen vroeger ook nog een bijenhoudersgilde: het St. Ambrosius-gilde. Onlangs werd het archief van dit gilde teruggevonden. Voor Ton van Doormaal de aanleiding om de geschiedenis van het bijenhouden in Diessen op papier te zetten.

Gedicht 

door Sjef Schuurkes

Op verzoek van de redaktie schreef Sjef Schuurkes een dichterlijke ontboezeming over zijn favoriete plekje op Haghorst: het Wilhelminakanaal, richting Biest-Houtakker.

Zaagmeeltapijten 

door Ad van Doormaal

Prachtige tapijten van gekleurd zaagmeel zomaar op straat. Die kon je eind jaren '40 begin '50 in Diessen op straat zien. Over deze unieke, kortstondi­ge kunstwerken en hun maker gaat het in dit hoofdstuk.

Geestelijken van Diessen sedert 1830 

door Ad Hoozemans

Bijna zes eeuwen lang hebben paters van de abdij van Tongerlo het pastorale werk in Diessen verzorgd. In 1231 heeft de abt van Echternach de parochie van Diessen overgedragen aan de kloosterlingen van de toen nog vrij jonge abdij van Tongerlo. De laatste door Tongerlo benoemde pastoor van Diessen was Siardus van Dijck.

'n Monument voor 't monument 

door Wil Vennix

Sinds enkele jaren voert de gemeente Diessen een actief beleid om de plaatselijke monumenten voor het nageslacht te bewaren. Alle waardevolle panden zijn geïnventariseerd en een deel ervan zal op de rijks- dan wel gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. In dit hoofdstuk werpen we een blik op een zestal, min of meer willekeurig gekozen, panden.

Een praatje bij een plaatje
In dit hoofdstuk enkele nog niet eerder gepubliceerde foto's en een aantal foto's die eerder in de Deusone-fotorubriek van de Fotostichting hebben gestaan.