HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 3

 

De Diessense kerk in beeld 

door Hans Schoenmaker
Iedere Diessenaar kent de Sint Willibrorduskerk. Maar hoe goed kent men het oudste gebouw van ons dorp eigenlijk? In dit hoofdstuk behandelt Hans Schoenmaker achtereenvolgens de bouwgeschiedenis van de kerk, het huidige kerkgebouw en de beelden.

Hers en geens dur Diessen met Louis de Groot

Fotostichting Diessen, de uitgeefster van dit boekje, richt zich in haar werk­zaamheden niet alleen op foto's maar ook op ander beeldmateriaal over Diessen. Tot dat andere beeldmateriaal horen zeker ook tekeningen. In Hers en geens deel 2 toonden we tekeningen en schilderijen van Ton Derks, in dit hoofdstuk staat het werk van Louis de Groot centraal. Deze 46-jarige leraar aan de basisschool in Diessen leidt u aan de hand van een aantal pentekeningen ook 'hers en geens dur Diessen'.

Onze jongens in Indië 

door Jan Smulders
Vanaf begin 1946 vertrok een aanzienlijk aantal Nederlandse dienstplichtigen en vrijwilligers naar Nederlands-Indië. De Nederlandse regering wilde er, nadat Soekarno en Hatta de onafhankelijke Republiek Indonesië hadden uitgeroepen, de Nederlandse invloed behouden. Onder de militai­ren bevonden zich ook Diessense jongemannen. Zij verlieten hun familie en geboortegrond om na een lange bootreis een onzekere tijd tegemoet te gaan in volledig andere omstandigheden dan waarmee ze bekend waren.

Fotowedstrijd 20 jaar Deusone

Begin september 1969 verscheen de allereerste Deusone. Ons Diessens blad bestaat dan ook al ruim 26 jaar. In 1989 werd het 20-jarig bestaan van Deusone onder meer gevierd met een foto- en video wedstrijd. Het thema was 'Leven en wonen in Baarschot, Diessen en Haghorst'. In dit hoofdstuk tonen we enkele van de ingezonden foto's, waaronder de winnende: een portret van onze markante plaatsgenoot Jaon van Rijthoven, gemaakt door Peter Comperen. Volgens de jury 'een perfecte plaat qua compositie, verhouding, lichtval en uitsnede'.

Over burgemeesters en opgezette vogels 

door Wil Vennix
In de periode 1845-1900 werd Diessen onafgebroken bestuurd door burgemees­ters uit het voorname geslacht Van Dijck. Ook na de eeuwwisseling speelde deze familie nog een belangrijke rol in het dorp. In dit hoofdstuk worden enkele interessante aspecten met betrekking tot de familie Van Dijck belicht.

Herinnering aan de Sacramentsprocessie

door Toon van Nieuwkuijk

Pinksterfeest (gedicht) 

door Toon Vugts
In 1978 werd een oude traditie in ere hersteld: de Diessense Pinkster­feesten. Toon Vugts, één van de initiatiefnemers, zette bij die gelegenheid zijn mijmeringen op papier.

De Diessense brandweer (2) 

door Ad Hoozemans en Wil Vennix
In deel 2 van Hers en geens dur Diessen werd de geschiedenis van de brandweerzorg in Diessen tot de Tweede Wereldoorlog geschetst. In dit tweede deel worden de ontwikkelingen na 1940 in hoofdlijnen weergegeven.

Een praatje bij een plaatje

In dit hoofdstuk een aantal foto's die eerder in de Deusone-fotorubriek door de Fotostichting zijn gepubliceerd.