HERS en Geens DUR DIESSEN, Deel 2 

 

De kleine emigratie

door Adriana van Bijsterveldt-Mertens

Adriana van Bijsterveldt-Mertens schreef eind 1974 begin 1975 onder bovenstaande titel een verslag van het wedervaren van haar gezin, waarmee ze van 1932 tot 1974 in Haghorst woonde. In haar nawoord schreef ze: "Nu wij in Diessen gaan vertrekken heeft het, geloof ik, zin om even achteruit te zien en het wel en wee dat we in die 42 jaren samen hebben beleefd, op papier te zetten. Niet alleen voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook voor anderen, die later nog een beeld terugvinden uit die jaren. Het is tevens een kleine geschiedenis van Diessen".

Hers en geens dur Diessen met Ton Derks

In dit tweede deel van 'Hers en geens dur Diessen' treft u  niet alleen foto's aan. De samensteller en uitgever van dit boekje, Fotostichting Diessen, heeft in haar doelstelling o.a. staan "het op verantwoorde wijze vormen en beheren van collecties foto's, films en ander beeldmateriaal, welke betrekking hebben op het leven in de gemeente Diessen". Tot dat ander beeldmateriaal horen ongetwijfeld ook tekeningen en schilderijen. De bekende Diessense kunstenaar en illustrator Ton Derks, tevens ontwerper van de omslag van dit boekje, leidt ons in dit hoofdstuk door middel van pentekeningen en schilderijen echt 'hers en geens dur Diessen'.

De grot in Baarschot 

door Ad Nooijens

Gedicht

Collectie-Sevens: veertig jaar Diessen in beeld

Harrie Sevens was van 1928 tot 1970 onderwijzer in Diessen. In die tijd maakte hij veel foto's. Sinds begin 1992 is zijn collectie in bruikleen bij de Fotostichting Diessen.

Diessense kermis sinds 1820 in september

door Pieter Wuisman

De Diessense kermis viel oorspronkelijk in november. Met ingang van het jaar 1820 werd dit dorpsfeest echter verschoven naar de thans gebruikelijke eerste zondag van september.

Kermisherinneringen  

door Toon van Nieuwkuijk

Ons Diessens land  

door Mina v. Riel-v. Kasteren

Gedicht

De Diessense brandweer 

door Ad Hoozemans en Wil Vennix

Al sinds de oertijd is vuur een onmisbaar hulpmiddel voor de mens. Maar het vuur kan ook een grote vijand zijn en in korte tijd alles verwoesten wat de mens in vele jaren tijd heeft opgebouwd. In dit hoofdstuk een overzicht van de brandweerzorg in Diessen sinds het begin van de negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog.

75 jaar garage Vingerhoets   

door Ad van Doormaal

Voor de 23 medewerkers van Vingerhoets Automobielbedrijven b.v. breken feestelijke tijden aan. Het bedrijf heeft dan ook heel wat te vieren. Allereerst bestaat het binnenkort 75 jaar. Verder zijn er acht personeelsleden 25 jaar in dienst. Tenslotte is het in 1995 25 jaar geleden dat het filiaal in Bladel werd gestart. In dit hoofdstuk beschrijven we de geschiedenis van dit moderne, springlevende echt Diessense bedrijf.