Auteursrecht

Op de foto’s, teksten en (video-) filmmateriaal op de website www.erfgoeddiessen.nl, onze facebookpagina, ons YouTubekanaal, DiessenApp, alle papieren publicaties en op andere beeld- en geluiddragers van of uitgegeven door Stichting Erfgoed Diessen of haar voorganger Fotostichting Diessen rust auteursrecht. Overname van foto’s, teksten en filmmateriaal is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Erfgoed Diessen.